MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Novosti / Updates:

2021| 2022| 2023| 2024

2020| 2019| 2018| 2017| 2016|

2015| 2014| 2013| 2012| 2011|

2010| 2009| 2008| 2007| 2006|

2005| 2004| 2003| 2002| 2001| ...1996

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

follow the updates:

seznam poglej spodaj

2008

Priporočena virtualna ekskurzija: Italija

The suggested virtual excursion : Italy

Burger.si je Mojaslovenija.si
30. november 2008 Gore (mountains) - TNP Gorski prelaz Vršič in vrh Vršiča. Lep sončen novembrski dan in v dolini gosta megla do nadmorske višine 1.400 m. Bil je zadnji novembrski dan preden je na Vršiču zapadel sneg, to je tudi zadnji letošnji prikaz , saj sem že precej presegel letošnji proračun, ki je bil za leto 2008 predviden v znesku 75.000 €. Minulih enajst mesecev je bilo kar intenzivnih, saj je bilo narejeno veliko terenskega dela in objavljenih približno 2000 novih prostorskih lokacij, kar predstavlja petino tega kar sem do sedaj naredil v dvanajstih letih. K intenzivnosti dela so pomagale tudi nove grafične postaje - osem računalnikov "quad core" s 12 Gb pomnilika. Finančna projekcija za leto 2009 je podobna, malenkost višja kot v letošnjem letu, saj bo potreben zaradi načrtovanih projektov prehod na vsaj štiri nove digitalne fotoaparate s še večjo ločljivostjo (24,5 mp) in s tem na nove optično kvalitetneše objektive - tehnologija gre neusmiljeno naprej in leto dni stara naprava je že zastarela... upam, da bo gorivo ostalo "poceni" kot je ta trenutek - v preteklem letu je bilo "nesramno" drago... pa tudi kaka mednarodna odprava izven Evrope - upam, da se bo posrečila... bomo videli...
November 30th 2008 Vršič mountain pass and the summit of Vršič mountain. This is the highest mountain pass in Eastern Julian Alps.
29. november 2008 "Street View"; projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Dunajska cesta v Ljubljani . Moram zapisati, da je bil to zame najdolgočasnejši projekt do sedaj. Bil je poskus dokumentacije celotne ceste od Slovenske ceste do Savskega mostu v Črnučah v dolžini 5,2 km na posameznih razdaljah od 50-100 m. PROSTORSKE FOTOGRAFIJE so medsebojno povezane, kar pomeni, da so možni neposredni prehodi med lokacijami - tako imenovani "Street View", kar sem sicer že izvajal pred desetimi leti, vendar potem opustil. Morda je prikaz res dolgočasen, vendar je narejen v veliki loćljivosti in bo morda zanimiv šele čez leta. Vzdolž cele ulice-ceste je eno samo veliko gradbišče in stavbe rastejo kot "gobe po dežju"... na desni strani vsake PROSTORSKE FOTOGRAFIJE, ki predstavlja dokumentiranje določene lokacije je zemljevid oz. satelitski posnetek, ki nazorno kaže na neažurno obnovo podatkov s satelita...oz. na spremembe v zadnjih letih odkar so bili satelitski posnetki obnovljeni... kakorkoli, severna ljubljanska vpadnica je dokumentirana. Najbolj zabavno pri delu je bilo čakanje na semaforje, začudeni pogledi voznikov in potem tisti kratek čas, da sem fotovzorčil na sredini ceste.
November 29th 2008 Street View of Dunajska cesta - the north arterial road in lenght of 5.2 km from downtown to outskirts of the town. This was my the most boring project so far but the experiment as the continue of my first "street view" from the year 1998 but now in a HI quality and as a document of the fast changing urbanism of Ljubljana.
20. november 2008 Slapovi (Waterfalls) Leta 1996 sem ta internetni projekt začel z opisi slovenskih slapov - 'Slovenija dežela slapov'. Sedaj se tudi ta že močno zastareli prikaz postopoma spreminja. Omejen je seveda z novim terenskim delom zato le nekaj najbolj "udarnih" lokacij: Slap Savice, Peričnik, Izvir Soče, Veliki Kozjak, Mlinarica, ...
November 20th 2008 This internet project started in 1996 with the guide to Slovenian waterfalls - "Slovenia Landm of Waterfalls", documented with photos and short video clips. This part of the site is obsolete now so I am updating it "step by step" with the use of SURROUND PHOTOGRAPHY. The limit is the ground work, so only few locations: Slap Savice, Peričnik, Izvir Soče, Veliki Kozjak, Mlinarica, ...
17. november 2008

Svetovna obeležja (World Landmarks)

Ta spletna stran je vedno bolj priljubljena kot e-gradivo, zlasti pri pouku geografije, ter tudi drugih predmetih... kjer koli smo, je prisotna geografija, brez nje ne more ne turizem, ne ekonomija, ne kultura... Namen celotnega projekta je sicer prikaz Slovenije, vendar bi bila "zadeva" zgolj lokalnega značaja, zato sem se že pred desetletjem lotil tudi lokacij izven Slovenije. Kot učenje na daljavo stran uporabljajo praktično na vseh kontinentih - zanimivo letos intenzivno iz Kitajske... v letu 2008 je bila polovca obiskovalcev iz Kitajske. Delo... več kot sto tisoč prevoženih kilometrov lokalnih cest (če sem natančen 550.000 kilometrov samo z avtomobilom), takšnih in drugačnih prigod na poti, predvsem učenje in spoznavanje sveta. Seveda terensko delo ni dovolj... lahko rečem stotine ur kabinetnega dela (lahko rečem tisoče?). Danes sem dodal k že dosedaj obširnemu prikazu še nekaj sto prostorskih slik izven Slovenije ter trenutno preoblikoval Francijo, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Brazilijo, Egipt, Madžarsko, Črno goro... ( svetovna dediščina)

November 17th 2008

This web site is with the growing popularity as part of e-learning, particularly with the geography and also other school lessons or seminars... wherever we are, the geography is present... with the turism, economy, culture... The goal of the whole project was display of Slovenia, but the presentation would be only too local, that's why I had started with the locations out of Slovenia. E-learning lessons from all over the World use this site and the interes is growing - interesting: in the year 2008 the half of visitors was from China. My work... over hudred thousand kilometres of the local roads (precisely 550.000 kilometers), all kinds of the stories and events but mainly learning and knowing the world. However the ground work is not enought... I can claim hundreds hours of cabinete work (may I say thousands?). I have uplooad additional few hundreds SURROUND PHOTOGRAPHY with the locations out of Slovenia today: France, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Egypt, Hungary, Montenegro... ( World heritage)

10. november 2008 arheologija (archeology) Junska gora (Hemmaberg). Vrednost in pomembnost določene geografske lokacije se je skozi zgodovino spreminjala. Odvisna je bila od podnebnih sprememb, razvoja tehnologije, prometa... kraj, ki je bil nekoč pomemben in "središče sveta", ni nujno, da je danes znan, lahko je celo nekje izgubljen - bogu za hrbtom?
November 10 th 2008 Hema (Hemmaberg). The value and importance of the specific geographical location has changed over the history. Klimatic changes, the technology developement, traffic... all that has changed the position of the place...
9. november 2008 Nočna panorama Ljubljane - Grajski stolp. Tale nočni razgled sem naredil pred dvema letoma z 14 mm objektivom in fotovzorčenjem s 38 fotografijami. Žal tedaj niti računalniki niti programska oprema nista bila sposobna pripraviti PROSTORSKE FOTOGRAFIJE velikost giga točk. Z novo opremo je tudi kvaliteta precej, precej boljša.
November 9 th 2008 Night vista of Ljubljana - the Castle tower. I did a photo-sampling with the 14 mm lense and 38 shots two years ago. unfortunately neather the computers nor the software were capable to stich a gigapixel size pano. With the new equipement the quality is much better.
8. november 2008 arhitektura, projekt: Virtualni muzej jožeta Plečnika (virtual museum of Jože Plečnik) Poslovilni kompleks na ljubljanskih žalah ( Vrt vseh svetih , 1938-40), seznam evropske dediščine. Vizualizacija iz leta 2003 je nadomeščena z novo, z 20 lokacijami.
November 8 th 2008 Ljubljana funerary complex ( The Garden of All Saints , 1938-40), European heritage list. Vizualization from the yeaR 2003 was replaced with new one consisting of 20 locations.
7. november 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns)

Maribor. Pripravljen je prostorski prikaz ožjega območja mesta na interaktivnem zemljevidu - ni še vse, vendar da prikaz približno prostorsko predstavo o mestu. Zakaj sem se lotil Maribora? Nekaj mesecev dela s katerim sem želel prikazati utrip mesta, čeprav v resnici nisem imel časa za tak podvig... predvsem zato, ker mesto kandidira za kulturno prestolnico Evrope leta 2012 in čas neusmiljeno melje naprej... Istambul bo kulturna prestolnica Evrope leta 2010 in se je na podoben način predstavil kot je sedaj prikazan tudi Maribor - glede na to, da je spletna stran cenjena v mednarodnih kulturnih krogih, upam, da je moj prispevek vsaj kamenček k mozaiku uspeha kandidature.

November 7 th 2008 Maribor. Display of the VR locations of the downtown on the interactive map.
5. november 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns) Lent. Dodane nove lokacije Maribora, vključno z Grajskim trgom in Trgom svobode in dodanimi vizualizacijami mariborskih muzejev iz leta 2003.
November 5 th 2008 Lent. New locations of Maribor, including squares Grajski trg and Trg svobode and visualisations of Maribr's museums.
3. november 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns)

Slomškov trg v Mariboru. Sedaj počasi, toliko, da se ne naveličam... sestavljam prostorski prikaz Maribora. Več kot naredim, več se mi zdi da manjka. Ker je lokacij ogromno - skupaj jih bo menda čez 500 prostorskih slik, jih postopoma po temah prikazujem ter povezujem s sorodnimi temami. Prikaz Slomškovega trga je tudi del Virtualnega muzeja Jožeta Plečnika, ki postaja kar se tiče kot interaktivnega pripomočka in neposrednega vpogleda v lokacjo tudi najobsežnejša predstavitev velikega slovenskega arhitekta - samo v letu 2008 si ga je ogledalo blizu milijon obiskovalcev.

rd 2008

Square in Maribor - Slomškov trg. I am uploading locations of Maribor with "step by step"... there is 500 new SURROUND PHOTOGRAPHY which already were or need to be stiched and georeferenced. It is another massif project which is consuming my time - but it worths. This square is also a part of another great project: Virtual museum of Jože Plečnik which displays the work of this great Slovenian architect.

31. oktober 2008 Slovensko podeželje (countryside) Log pod Mangrtom. Si predstavljate, da živite v kraju obkroženem z 2 km visoko steno?
October 31 st 2008 Log pod Mangrtom. Do you imagine that you live in a settlement encircled with the 2 km high wall?
30. oktober 2008 Gore (mountains) - TNP

Gorski prelaz Predel - gorska cesta. Čez dobra dva tedna bo minilo osem let kar je drobirski tok izpod Mangrta uničil moj mali raj na tem svetu. Do sotočja Predelnice, Mangrtskega potoka in slapov "Hudega žleba" sem se redno vračal in užival v številnih tolmunih in slapovih smaragdnega potoka. Novembra leta 2000 je bil uničen tudi most nad vrhom korit Mangrtskega potoka. Danes gradijo veličasten viadukt, vendar se sam sprašujem o smislu takih objektov v narodnem parku - je pa nekaj res cesta čez Predel je tudi pomembna prometna povezava.

October 30 th 2008 Mountain pass Predel.
29. oktober 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns) Glavni trg v Mariboru.
October 29 th 2008 Glavni trg (" Main square") in Maribor.
28. oktober 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns) Reka Drava teče skozi Maribor in daje mestu poseben značaj.
October 28 th 2008 Drava River flows through Maribor and gives to the city a special character.
24. oktober 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns) Piramida nad Mariborom. Hoja po 'starem' mestnem jedru Maribora, da vzdušje velikega mesta, vendar nas samo nekaj minut hoje iz starega mestnega jedra na grič severno nad mestom prestavi v pravo podeželje z vinsko trto, soncem, razgledom... v pozitivnem smislu seveda.
October 24 th 2008 Piramida (Pyramid) hill above Maribor. Walk around the 'old' nucleus of Maribor is like to be in a huge city, but only few minutes of walk tranform us into the rural area with the vineyards, sun, great vista... with the positive meaning of course.
20. oktober 2008 podpoglavje projekta : Virtualni ogledi slovenskih mest (subchapter of virtual guides to Slovenian towns) Vinagova vinska klet (pod) v Mariboru je med največjimi v Evropi, ki je locirana v mestnem središču. Klet s tuneli ima površino 20.000 m2, s prostorom za 5,5 milijonov litrov vina in 400.000 steklenic. Dolžina vseh tunelov skupaj je ~ 3000 m.
October 20 th 2008 Vinag's wine cellar is one of the largest wine cellars in Europe, which is located (below) in the downtown. The area of the wine cellar is 20.000 square meters and there is enough capacity for 5.5 million liters of wine and 400.000 bottles. The length of all tunnels is about 3000 m.
18. oktober 2008 Slovensko podeželje (countryside) Lipica . Ta kraj je izvorni dom belih konjev - Lipicancev.
October 18 th 2008 Lipica . This place is the original home of white horses - Lipizzaner rase.
15. oktober 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Dvor. Danes eno od mnogih "anonimnih" naselij v Sloveniji je bilo pred dobrimi sto leti med najpomembnejšimi industrijskimi centri na Slovenskem. Danes se veliko govori o recesiji, upravičeno... blefiranje, preprodaja in prestavljanje dodane vrednosti iz predala v predal in delo zgolj zaradi "službe" mora slej ko prej počiti kot milni mehurček. Leta 1891 se je "zgodila" recesija tudi na Dvoru... od nekdaj veličastne železarne so ostale le še restavrirane ruševine...

October 15 th 2008 Dvor. Settlement along Krka river in Suha krajina region, which use to be one of the most important industrial centres in the area o Slovenia, nowaday only an anonymous settlement...
5. oktober 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Lehnjakovi pragovi Krke pri Praprečah. Reka Krka je letos septembra bolj skromna z vodnim pretokom. Na dan so pokukali lehnjakovi pragovi, ki drugače ustvarjajo zanimive rečne slapove. Značilnost reke so bile tudi številne žage in mlini, ki danes ostajajo le še "izginjajoči" spomin na živahno preteklost doline Krke.

October 5 th 2008 Waterfalls of Krka river at Prapreče. Krka river was quite modest with the water flow in September. Waterfalls were dry but the chance to document almost dry riverbed. The feature of the river valley were numerous sawmills which are nowadays only a vanishing memory of the vivid past of this place.
4. oktober 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Novo mesto. Prestolnica Dolenjske... mesto ob reki Krki.
October 4 th 2008 Novo mesto. The capital of Dolenjska region.
28. september 2008 Muzeji (museums)

Muzej na prostem pri Šentjerneju. V neposredni bližini pleterske kartuzije je muzej na prostem kjer je predstavljena stara domačija Šentjernejskega polja iz 19. stoletja. Muzej sem dokumentiral že leta 2006, letos septembra samo dodal lokacijo in spremenil prikaz...

September 28 th 2008 Open-Air Museum at Šentjernej. Nearby the Pleterje cisterian monastery is situated Open-air museum where it is displayed old farm of the Plain of Šentjernej from 19th century. This location was documented already in the year 2006 but in september this year I have added new location and changed the presentation.
26. september 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries) Kostanjevica na Krki - nekdanji cisterjanski samostan. Krka je neverjetna reka, ne samo kot vodotok, temveč tudi bogata z zgodovino. Kaj vse se je dogajalo ob njej...samostan je med najlepšo zgodnje gotsko arhitekturo v Sloveniji.
September 26 th 2008 Kostanjevica na Krki - The former Cistercian monastery. The monastery of Kostanjevica is the most beautiful example of early gothic architecture in Slovenia.
24. september 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries)

Otočec. Trenutno 'begam' po celotni Sloveniji... hm 400 prevoženih kilometrov na dan, včasih še več... pa naj kdo reče, da je Slovenija majhna. Kakorkoli... Dolenjsko sem precej zanemaril v zadnjih letih... zatorej serija rezultatov "prostorskega" kartiranja iz tega konca Slovenije.

September 24 th 2008 Otočec . I am rambling around all over Slovenia at the moment... huh... 400 kilometres in average working day or even more, so don't mention "a tiny country". I have neglected Dolenjska region in past few years... so some series of the "VR mapping" from this part of Slovenija.
19. september 2008 Slovensko podeželje (countryside) Trška Gora pri Novem mestu . Pred vrati je koledarska jesen in z njo tudi čas trgatve. Slovenska vina so med najbolj kvalitetnimi v svetovnem merilu... zanimivo, menda smo Slovenci celo četrti po porabi vina na prebivalca... preko 60 litrov... ni čudno, da ga izvozimo samo pet odstotkov. Prvi sončen dan v oblačni in hladni drugi polovici septembra sem izkoristi za potepanje po Dolenjski, med cilji je bila tudi Trška Gora pri Novem mestu.
September 19 th 2008

Trška Gora at Novo mesto. Slovenian wines are among the best reputated wines of the world but because they are hard to be find out of Slovenia not so known in public. Most of what is produced is consumed by Slovenians, who's per capita consumption of over 60 liters ranks fourth worldwide. Currently, only about 5 percent is exported.

14. september 2008 Lepa soseda . Hm... kaj pa je sedaj to? Po pravici sem povsem pozabil lanskoletni oktober, ko sem delal zaključno fazo prve sezone Virtualnega muzeja Jožeta Plečnika. Preden sem prišel s polno opremo, sem šel na ogled Festivalne dvorane (Baragovega seminišča) v Ljubljani. Seveda dvorana in stopnišče niso bili prazni...jaz pa brez pravega stojala, še dobro, da ima moj fotoaparat še kar dobro svetlobno občutljivost in sem ga lahko "navil". Včeraj, skoraj leto ni pozneje sem dobil prijazno sporočilo po elektronski pošti kdaj bom zadevo objavil... zakaj pa ne? Tudi to je utrinek iz Slovenije.
September 14 th 2008 Beautiful female neighbour. Hm... what is going on now? Honestly... I have completely forgotten last October, when I was finishing my first season of the Virtual Museum of architect Jože Plečnik. I was in the building of the "Festivalna" - Baraga's Seminary which wasn't empty... I received an e-mail about my promise from one year ago to publish my VR pano. Why not?... beautiful girls are Slovenian landmark too.
14. september 2008 Muzeji (museums)

Muzej premogovništva v Velenju. Zamislil sem si nov projekt, ki bo menda kar obsežen... Geografska lokacija naj bo nepomembna ta trenutek...in sem se spomnil podobnega projekta, ki sem ga naredil pred petimi leti še s "staro" tehniko (fotoaparat s 6 mio. točkami in 14 mm linearni objektiv ).

September 14 th 2008 Coal-mining museum in Velenje. I have the idea for a new project, which maid be quite large one...the geografical location should be of no impotrtanceat this moment... but memory is from five years ago of the similar project which was made with "old technology " (camera with 6 MP and 14 linear lense ).
11. september 2008 Svetovna dediščina (World heritage) Svetovna dediščina. Kaj imajo skupnega rimski vidaukt Pont du Gard v Franciji, most v Mostarju, samostan sv. Mihaela v Normandiji, Škocjanske jame...?
September 11 th 2008 World heritage. What is in common with the Roman aqueduct Pont Du Gard in France, bridge in Mostar in Herzegovina, the Abbey of Saint Michael in Normandy, Škocjan Caves in Slovenia?
8. september 2008 Slapovi (waterfalls)

Potok Klavžarica. Devetdeseta leta prejšnjega stoletja (kako se sliši daleč...) so bila polna romantike... vsak dan na terenu, predvsem pri kartiranju slapov, potikanju po grapah, izgubljanju po neprehodnem terenu (dokler nisem nabavil satelitske navigacije) in bežanju pred divjimi zvermi (... v resnici je vedno obratno...). Spreminjanje zemeljskega površja je v Idrijskem hribovju kar intenzivno, marsikatere grape po kateri sem hodil še pred nekaj leti enostavno več ne spoznam, saj že razlika v letnem času povsem zamegli pozavanje terena. Grapo potoka Klavćžarice sem nazadnje obiskal leta 2001, očitno se je veliko spremenilo zato podajam nov opis, vendar s starimi slikami...

September 8 th 2008 Klavžarica brook.
5. september 2008 Muzeji (museums)

Marca letos je bilo nazadnje kar sem dokumentiral muzejsko lokacijo. Ko gledam časovno deset let in več nazaj, ko sem intenzivno delal na prikazu slovenskih muzejev in galerij, me mika, da bi se dokumentiranja lotil še enkrat, saj so se marsikatere postavitve že spremenile, pa tudi kvaliteta izvedbe je zaradi razvoja tehnologije bistveno boljša. Veliko dela... le vprašanje je če je še dovolj moje energije...kakorkoli... malenkost sem le naredil, drobec je objavljen pod Utrinki iz Slovenije, vecji del pa na uradnih straneh Muzejev Radovljiške občine.

Anton Tomaž Linhart . Zbirka o Antonu Tomažu Linhartu je bila za javnost odprta 11. 12. 2007, ob 251-letnici rojstva znamenitega slovenskega razsvetljenca, dramatika, zgodovinarja in uradnika Antona Tomaža Linharta.

September 5 th 2008 Anton Tomaž Linhart (1756, Radovljica -1795, Ljubljana), the man credited with bringing the Slovenian language on stage, now has his own permanent exhibition in his hometown of Radovljica. The exhibition is diplayed at the Radovljica mansion, which is also home to the famed Museum of Beekeeping.
1. september 2008 Prostorska fotoreportaža (VR journalism) Labirint trenutkov . Tole poglavje ni ravno geografsko, saj tovrstne teme uvrščam pod seznam ' Dogodki'. Pojmi novinar, fotoreporter, snemalec ('kamerman') so poznani, ne znam pa prevesti VR journalist. Zvrst prostorskega beleženja dogodkov je stara komaj nekaj let in 'VR journalist' mora izvrstno poznati tehniko in imeti dolgo kilometrino izdelave prostorskih slik, da se lahko uspešno loti te metode beleženja dogodkov, hitro mora oceniti primeren trenutek, ugotoviti pravo mesto in uravnati svetlobne razmere saj pogled ni 'stereotipen' temveč obsega celoten prostor - nič ne ostane skrito.
September 1 st 2008 The Labyrinth of Moments . This chapter is not a geographical one, as I publish such themes on the list ' Events '.
30. avgust 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries)

Ljubljanski grad. Del projekta "virtualni ogledi slovenskih mest" so tudi gradovi... če so del mesta. Ljubljanski grad je nedvomno najbolj prepoznavna stavba in tudi "vroča točka" mesta. Kdor se nameni ogledati mesto, ne bo spustil Grajskega griča in se razgledal z vrha razglednega stolpa odkoder se vidi celotno mesto in tudi širša okolica.

August 30 th 2008 Ljubljana Castle. The most known building and the "hot spot" of the city is Ljubljana Castle. Everyone who want to see Ljubljana won't miss the Castle hill and the vista to the city and the countryside from the Castle tower.
27. avgust 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Ljubljana. Poleti je Ljubljana prav prijetno mesto... seveda brez ljudi ni pravega vzdušja, zato sem tokrat preiskušal in poskusil narediti čim več lokacij z ljudmi v gibanju. Nov nabor prostorskiih slik iz Ljubljane je že na ogled... sedaj s perspektive, ki sem jo običajno uporabljal pri beleženju dogodkov. Malo seštevanja in rezultat je preko 700 prostorskih slik, ki predstavljajo Ljubljano.
August 27 th 2008 Ljubljana. Ljubljana is a pleasant town in a summer... indeed without people there is no right atmosphere, that is why I did experimentation technique with the people on SURROUND PHOTOGRAPHY, which I usually use with the VR journalism. The new set of SURROUND PHOTOGRAPHY was allready uploaded. Some statistic: Ljubljana is so far covered with over 700 SURROUND PHOTOGRAPHY.
18. avgust 2008 Jame in kras (caves and karst area) Jamska sistema Križne in Nove Križne jame. Sicer je to že del zgodovine, toda tistega elektronskega sporočila pozimi leta 2000 ne bom pozabil... pisal mi je Arthur Clarke ter zapisal "tvoja stran je najboljše kar sem videl na internetu..."; v mislih je imel mojo predstavitev Postojnske jame in Škocjanskih jam, ki sem ju v naslednjih letih dopolnil in izboljšal kvaliteto. Tedaj sem bil že, še poln entuziazma v novem projektu, ki sem si ga zastavil tudi s povsem novo tehniko osvetljevanja. Kdor ne pozna tehnike si težko predstavlja, da sem predstavitev celotnega jamskega sistema Križne jame, ki je sedaj na svetovnem spletu izdeloval kar sedem let - predvsem v zimskem času, saj so razmere tedaj najugodnejše. Sedaj nisem bil v jami že več kot leto dni, odkriti so bili novi deli in morda je čas da nadaljujem...žal je časa vedno manj...
August 18 th 2008 Cave systems of Križna and Nova Križna jama. It was the year 2000 and Arthur Clarke wrote: "the best what I have ever seen on the internet" - he has considered my visualisations of Postojnska jama and Škocjanske jame...in that time I was on the start of even greater projects - the visualisation of Križna jama cave system which was extended to the year 2007. A lot of ground work and spent money (with the saving it instead spenting for this project I would be retired today ;) - just to show people the subteranean beauties. New parts of this cave were discovered - new chance to continue with the project...who knows...?
12. avgust 2008 Geomorfologija (geomorphology) Avstrija > Ledenik Pastirica . Najdaljši ledenik v Avstriji bo predvidoma v naslednjih 35 letih izginil. Že za časa mojega kratkega življenja je izgubil samo v spodnjem delu več kot 150 m debeline. Viri še vedno navajajo dolžino okoli 9 km, jaz sem pred nekaj dnevi s satelitskim sprejemnikom nameril okoli 4,2 km in z zemljevida dodal še 3,2 km - skupaj 7,4 km... Zanimivo je toponim "Pasterze", ki temelji na slovenskem poimenovanju celotnega območja: Pastirica.
August 12 th 2008 Austria > Pasterze Glacier . The longest Austrian glacier but vanishing glacier of the Alps...
5. avgust 2008 Avstrija > Dunaj. V letu 2007 je bil moj največji projekt predstavitev Plečnikovih del v "treh dimenzijah" ( Virtualni muzej Jožeta Plečnika). Prvi del je obsegal večino del v Sloveniji, sedaj pa se lotevam Dunaja in Prage. Že vizualizacija, (glede na številne 'maile', da ne bo pomote... vse financiram sam) v Sloveniji je bila finančno zahtevna, za Dunaj pa še zmeraj velja "ko greš na Dunaj - pusti trebuh zunaj". No - jaz ga nisem, saj če človek pošteno dela, si tudi pošteno privošči... prve dni sem s seboj vzel še družino in smo si ogledali palačo Schönnbrun z vrtovi in živalski vrt, ter staro mestno jedro - oboje vpisano v seznam UNESCO-ve svetovne dediščine.
August 5 th 2008 Austria > Vienna. Renoved VR tour to some parts of the capital of Austria.
19. julij 2008 Slovensko podeželje (countryside) Žužemberk. Ko sem pred 14 leti pričel namesto bbs-a uporabljati internet in elektronsko pošto, je malokdo vedel kaj je to. Prenosni telefon sem tedaj komaj upal uporabljati na ulici, saj sem hitro postal lokalna atrakcija (heh...). Danes ne uporabljam mobilnega telefona... svoboda je le več vredna, internet je nuja... kako je priročno opraviti službeno delo stotine kilometrov stran od doma: danes sem ob neki drugi veliki tuji reki, v navidezni realnosti pa podajam kraj ob slovenski Krki.
July 19 th 2008 Žužemberk. Settlement above the tufa waterfalls of Krka River.
15. julij 2008 Slapovi (waterfalls)

Koški slapovi. Kaj je to lehnjak? ...me je presenetila "ta srednja" hči, še osnovnošolka...khm...no ja najbolje da se zapeljemo do najbližjega, pa bom tam razložil...pol ure pozneje, 24 km vožnje iz Ljubjane smo že bili ob vhodu v 2 km dolgo dolino potoka Kosce blizu Višnje Gore...

July 15 th 2008 Waterfalls of Kosca brook nearby Višnja Gora.
14. julij 2008 Bled. Že dolgo nisem bil na Bledu...mislim... tako, da bi se sprehodil okoli jezera, se povzpel do gradu, si privoščil skromno kremšnito (pardon: kremno rezino) in kavico...nato se pustil zapeljati do otočka na jezeru in pozvoniti na zvonček želja... še nekaj let nazaj je bil to pogost in klasičen družinski izlet, pri katerem ni bilo potrebno gledati v denarnico in preračunavati tolarje. Danes je postal to pravi finančni zalogaj - vsaj za povprečnega poštenega Slovenca. Takle izlet, z vožnjo iz Ljubljane, brez potrebnega toplega obroka v bližnji restavraciji, vendar z vsem zgoraj naštetim stane petčlansko družino dobrih 150€. Malo luksuza s konjsko vprego okoli jezera in najcenejšo pico in vsaj jabolčnim sokom poleg pa naredi izlet že pregrešno drag... glede na realno socialno-ekonomsko stanje v Sloveniji polovico mesečne plače delavca v industriji v Republiki Sloveniji. Pa ne pravim, da je Bled drag...iskreno povedano čisto normalne cene saj moje vsakoleto poletno popotovanje z družino po Evropi nanese ravno toliko na dan kot dnevni izlet do Bleda...
July 14 th 2008 Bled. Some new summer scenes...
11. julij 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Litija. Ko se peljemo tranzitno skozi Litijo, izgleda mesto precej manjše. Šele, ko se povzpnemo na ježo nad desnim bregom Save ugotovimo, da je naselje vsaj po velikosti pravo mesto ~ 7000 prebivalcev je v Sloveniji že veliko naselje...
July 11 th 2008 Litija town at the "specific" meander of Sava River.
10. julij 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Spodnja Idrija. Letos imam načrt, da poleg ostalih (preobsežnih) projektov dokončam virtualni ogled slovenskih mest, vključno z obnovo starih lokacij z boljšo kvaliteto in dopolnitvijo z novimi kraji. Na terenu sem praktično vsak dan, če le dopušča vreme - samo da ne dežuje, ponoči pa 'brnijo' računalniki, ki meljejo preko dneva pridobljene podatke. Spodnjo Idrijo sem uvrstil pod "podeželje", čeprav bi jo lahko tudi pod mesta. Žal sem ta dan pred pričetkom dela uničil stojalo, zato sem se moral potruditi kar s "foto-vzorčenjem" iz roke...kar pa ima tudi prednosti, saj bi si s stojalom težko privoščil 'lebdenje' nad Idrijco.

July 10 th 2008 Spodnja Idrija is a settlement nearby Idrija.
9. julij 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns)

Radovljica. Staro mestno jedro je z obnovo dobilo privlačnejšo podobo. Promet, ki je kvaril srednjeveško vzdušje so končno umaknili, še nekaj dodelanih podrobnosti in obnove in Radovljica bo zopet postala pravi "biser". Nova vizualizacija mesta je bila že nujna, vendar sem bil celo malce prehiter...morda bi moral počakati še nekaj mesecev, da dobi staro mestno jedro dokončno "sveže obnovljeno" podobo.

July 9 th 2008 Radovljica. Medieval town in Gorenjska region.
2. julij 2008 Gore (mountains) - projekt Kamniško-Savinjske Alpe

Češka koča na Spodnjih Ravneh. Še danes se spomnim, kako sem pred 14. leti na prvo 'visokogorsko' turo nosil svoj še ne eno leto star naraščaj, nato sem zgodbo ponovil čez tri leta in sedaj je ponovno čas za ponovitev... sedaj ne bom nosil, ker je za moj 'emšo' triletnica le preteška...vsaj mislim, da ne bom nosil... Češka koča, ki so jo pred 108 leti postavili češki planinci, je menda v Sloveniji celo najstarejša gorska koča, ki je vse od izgradnje ohranila svojo prvobitno podobo. Iz zatrepnega dela Ravenske kočne je le dobro uro lahkotnega vzpona in že se znajdemo pod severnim ostenjem osrednjega dela mogočnih Grintovcev.

July 2 nd 2008 Mountain hut: Češka koča na spodnjih Ravneh.
1. julij 2008

Šoštanj - Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ). Sem zelen, sem 'ekološki', vendar si težko predstavljam življenje brez elektrike, si - vendar ne na tak način kot danes. Potrošnja električne energije je v Sloveniji vedno večja in marsikdo si ob vklopu električnega stikala niti ne predstavlja odkod elektrika. TEŠ v Šoštanju je poleg nuklearke pri Krškem najpomembnejši energetski objekt, saj proizvede tretjino, celo do polovico potrebne električne energije v Republiki Sloveniji.

July 1 st 2008 Thermoelctric Power plant Šoštanj (TEŠ).
30. junij 2008 Gore (mountains) Črni vrh. Moje priljubljeno zimsko smučišče v bližini Cerknega - zlasti ker sem 'družinski' smučar, saj mi je smučanje po bolj divjih pobočjih in brezpotjih v zadnjem desetletju le redkokdaj dovoljeno...khm... kakorkoli...gora je zanimiva tudi poleti, saj se na vrh dobesedno sprehodiš, pa tudi za gorske kolesarje je precej zanimiv cilj.
June 30 th 2008 Črni vrh . This is my favourite skiing destination, just fine for a family with three kids as mine - and safe, that counts...well it is also a nice summer hiking and mountain bike destination.
19. junij 2008 Gore (mountains) - projekt Kamniško-Savinjske Alpe

Slap Čedca. Na pot sem se podal že zgodaj zjutraj z namenom, da splezam nad slap, ki je bil po 'uradnih' podatkih najvišji slap po padcu vode v Sloveniji (130 m). Stena po kateri je padala snežnica, kot 138 m visok slap se je konec maja pričela rušiti in pred tednom dni se je zgodil največji podor, ki je popolnoma spremenil podobo sten pod Škofovo glavo. Čeprav sem bil ustrezno pripravljen, sem se iz varnostnih razlogov odločil za daljšo pot preko Češke koče in pod Vratci v krnico pod Jezersko Kočno in nad samo 'ogroženo' območje. Malce nelagoden občutek, zlasti potem ko sem ugotovil, da tudi območje nad slapom ni ravno najbolj stabilno - dvig nazaj proti Vratcem, ko zamolkel trušč, kot hiša velike skale prekine brenčanje miljonov muh, ki so me prekrile od vrha čelade do leč na objektivu - počutil sem se kot v 'zoni somraka'...

June 19 th 2008 Čedca Waterfall. I started to climb early in the morning above the waterfall which was with the highest elevation and the height in my country. The rock where waterfall flows started to collapse one week ago and the whole mountain is falling apart - extraordinary geomorphologic event!I was equipped as it is needed but it was more for my psycho than really helpful. I am very careful person so I estimated that it might be quite safe from the other side of the mountain but with additional hours of climbing. When I finally came there it was spectacular feeling but not so good to show the real situation with the 360° Surround Photography. I shot couple of panos, handheld. There were literally billons of mountain flies so taking pano was almost  mission impossible - flees covered my helmet, face, lens, camera - like to be in a twilight -zone. After returning in the bottom of the valley I visited the 'tricky' area below the waterfall but from the safe distance - it was a serious thread of the avalanche and the access was no recommended - even forbidden (?)...
15. junij 2008 Slapovi (waterfalls)

Slapova na potoku Peričnik. Leta 1996 sem na internetu prvič objavil svoje fotografije in zapiske o dostopih do slovenskih slapov. Med prvimi objavljenimi je bil tudi slap Peričnik, katerega prikaz sem v minulih dvanajstih letih kar nekajkrat spremenil in sproti dopolnjeval: najprej samo s fotografijami in opisom, nato z video prikazom in končno z interaktivnimi prostorskimi slikami.

June 15 th 2008 Waterfalls of Peričnik stream . My very first internet-publishing of Sloveninan waterfalls was from the year 1996. Waterfall Peričnik was one of the first publishings - first only with photos and text, then with video and now with the interactive SURROUND PHOTOGRAPHY.
13. junij 2008 Jame in kras (caves and karst area)

Divje jezero je vokliški izvir, ki ima različne 'obraze' - spokojno in idilično jezerce ali pa 'brbotajoča pošat', katere dno še niso upeli določiti. V Provansi ob Fontaine-de-Vaucluse, je na podobnem naravnem pojavu osnovana prava turistična industrija z več kot miljon obiskovalci na leto... na srečo se to pri nas ni zgodilo in v neposredni bližini Idrije nudi to jezerce spokojen kratek sprehod ob svojem bregu - tudi ob dežju...

June 13 th 2008 Divje jezero - 'Savage Lake', vaucluse spring.
11. junij 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns)

Celje. Priprava večjega mesta v navidenzni realnosti ni 'mačji kašelj' in za mesto kot je Celje, je mesec dni - tam po 12 ur na dan skoraj premalo. Vendarle... Celje je bilo nazadnje na vrsti pred osmimi leti - sedaj sem nanovo pripravil prikaz starega mestnega jedra, ki je v zadnjih letih dobilo nekoliko prenovljeno podobo. Vzporedno s projektom "Slovenska mesta", nadaljujem tudi drugo leto projekta Virtualni muzej Jožeta Plečnika - delček tega je tudi stavba nekdanje Ljudske posojilnice v Celju.

June 11 th 2008 Celje . New virtual tour of the 'town of Princes of Celje'.
6. junij 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Sv. Urh nad Podolnico. Območje današnje Slovenije so konec srednjega veka pretresali turški vpadi. Kmetje so takrat za obrambo gradili številne tabore, od katerih jih je danes le malo tako dobro ohranjenih kot je taborsko obzidje okoli cerkvice Sv. Urha v bližini Horjula.

June 6 th 2008 Sv. Urh nad Podolnico . Church with the defence walls from the Middle Ages.
30. maj 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries) Stari grad nad Celjem (Celjski grad). Celjskega gradu sem se lotil že pozimi leta 1998, nato naredil enoletni premor in ga skupaj z mestom Celjem dokončal poleti 2000. Danes, osem let pozneje je takratna vizualizacija primerna zgolj še kot dokument, zato sem se lotil nove, celovitejše vizualizacije Celja in tudi Starega gradu. Kot prvo poglavje sem dokončal prikaz Starega gradu, ki pa je še zmeraj po osmih letih delno gradbišče. Vsekakor pa se z Grajskega griča odpira najlepši, obiskovalcem dosegljiv pogled na nekdanje knežje mesto. Z Grajskega griča sem naredil tudi "mega" panoramo Celja, sestavljeno iz nekaj sto fotografij, ki prikaže tudi posamezne podrobnosti mesta.
May 30 th 2008 Old Castle above Celje. I started with the first vizualisation of the Old Castle above town Celje in the winter 1998, but acctually ended it in the summer 2000. Nowadays that vizualisation is good only as a document, so I starded with the new one in the year 2008.
18. maj 2008 Gore (mountains) - projekt Kamniško-Savinjske Alpe

Smrekovško pogorje . Lansko leto, ko sem kartiral Zgornje Savinjsko dolino, sem v Radmirju srečal možaka, ki mi je vneto zatrjeval, da je Komen vulkan, in da še sam včasih vidi, kako se iz njega kadi...khm... ljudska domišlija nima meja, in jaz sem sem mu lepo prepustil, da je užival v svoji razlagi. Pa se možakar ni dosti motil, vsaj če pogledamo po spletnih strani okolišnjih občin, tam vsi poetično opisujejo "Smrekovec, naš ugasli vulkan..."... in če uradno tako rečejo, zakaj občani ne bi verjeli? Res, ko se človek sprehaja po tem območju in se je že kdaj srečal s pravimi vulkani, potem je kamnina "na površno" res podobna strjeni lavi - gre za andezitni tuf, ki je vulkanskega nastanka kar pa ne pomeni, da lahko govorimo o "ugaslem vulkanu". Območje je zavarovano območje narave in tu sem prvič sem naletel na nenavadni naravni spektakel: nedaleč od vrha Smrekovca, tam še v gozdu sem zaslišal neverjeten "kokodajs" - počasi sem se približal in zalotil dva divja petelina, ki sta se mikastila za svoje kure, da je perje frčalo naokoli, kot da bi pihnil v regratovo lučko. Seveda sem v primerni oddaljenosti pametno počakal, da opravita svoje, potem pa sem si za nagrado nabral trofejno perje, prav iz njunih, sedaj že oskubljenih repov - pa naj imata svoje kure, jaz pa sem domov (svojim ;) ) prinesel nekaj spominkov...

May 18 th 2008 Mountain ridge of Smrekovec ; magmatic mountain ridge, part of Kamnik-Savinja Alps.
14. maj 2008 Gore (mountains) - projekt Kamniško-Savinjske Alpe

Menina planina je visokogorska kraška planota, ki je relativno lahko dostopna. Po označenih planinskih poteh in lepem vremenu je obisk tega območja pravo doživetje, zlasti za otroke, saj je teren uravnan. Pozimi in ob megli pa se človek hitro izgubi in planota lahko postane nevarna past. Na zemljevidu je območje 7x3 km videti majhno, toda po nekaj dneh potepanja po kraškem terenu Menine planine postane "tisti majhen" kvadratek precej velik. GPS je pri mojem delu nepogrešljiv pripomoček, saj lahko le z njim določim natančno lego prostorskih slik, s katerimi kartiram območje in jih kasneje vnašam v digitalni zemljevid. Škoda, ker mi proces obdelave posamezne PROSTORSKE FOTOGRAFIJE v polni ločljivosti, še zmeraj vzame dobri dve uri dela in sem na dan terenskega dela prisiljen obdelovati podatke še dva dni v kabinetu...

May 14 th 2008 Menina planina is a high subalpine karst plateau, part of Kamnik-Savinja Alps.
9. maj 2008 Gore (mountains) - projekt Kamniško-Savinjske Alpe

Velika planina. Imam to srečo, da sem v stiku z vsemi generacijami učencev - od osnovnošolcev, dijakov in študentov. Kaj je internet naredil bistvenega zanje? hm... mirno bi jim rekel "copy-paste" generacija. Nekritično kopirajo vire in jih z lahkoto prenašajo v svoje domače naloge, pisne vaje, seminarske... tudi kako diplomsko sem že srečal, ki je kar "pocitirala" vire in "znanstveno" delo je bilo narejeno... na srečo to ni pri vseh, da ne bo krivice, vendar vzorec ostaja... in kako vezo ima to z Veliko planino... v bistvu nobene (heh...) le toliko, da namenoma ne pišem obširnih tekstov, temveč dajem poudarek interaktivni, vizuelni informaciji, saj so PROSTORSKE FOTOGRAFIJE najboljša stvar zatem, ko smo bili tam...če jih zna uporabnik pravilno uporabiti...

... kakorkoli... projekt vizualizacjie Kamniško-Savinjskih Alp sem letošnje kar dobro zastavil, čeprav sem šel kar nekajkrat "v prazno", saj v oblakih in megli delo nima pomena. Ravno prikaz Velike planine je lepo opremljen z oblaki, vendar...zakaj pa ne?

May 9 th 2008 Velika planina . Continued project of Kamnik-Savinja Alps.
7. maj 2008 Gradbišče Ljubljanske opere. Pred dvajsetim leti sem bil prvič v Pekingu. Veliko mesto, bolj velika vas se mi je zdelo - nič posebnega, če ne bi bilo Prepovedanega mesta, Nebeškega templja, Zimske palače... Bil je tudi čas Trga nebeškega miru. Tedaj nisem mogel verjeti, da je bil nekaj tednov po mojem odhodu ta velikanski trg pred Prepovedanim mestom prepojen s krvjo... mislil sem, da se je tedaj prebujajoča Kitajska zopet vrnila v svinčene čase bogvekatere nove revolucije. Danes so velika kitajska mesta velika gradbišča, kjer megalomanske stavbe rastejo v nebo kot "gobe po dežju"... mesec, dva... in "stare" pekinške ulice ni več za spoznati. Tudi Ljubljana se spreminja - majhno mesto, kjer ni prebivalcev niti za pošteno stanovanjsko četrt - "severne prestolnice - Beijinga". Pred letom dni je Ljubljanska opera postala gradbišče...po posameznih stopnjah sem dokumentiral gradnjo in rezultati enoletnega dela so že vidni...
5. maj 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns)

Koper. Prav prijetno se je danes sprehajati po slovenskih mestih. V zadnjem desetletju so dobila novo, prijaznejšo in bolj urejeno podobo. Koper ima sloves "industrijskega" pristanišča, vendar se ponaša z bogato zgodovino in arhitekturno dediščino. Mesto je pravi "muzej na prostem". Prvo vizualizacijo mesta sem naredil leta 2000, nato leta 2002... sedaj je pripravljena nova...

May 5 th 2008 Koper. It is a pleasure to walk around Sloveninan towns nowadays. Towns have got a new, more "welcome" face. Koper is a Slovenian port and window to the open sea, but it has also a reach history and architectural heritage. It is a real "open-air museum". I did the first vizualisation in the year 2000, and then in 2002...now it is ready new one...
30. april 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries)

Grad Bogenšperk. Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) je bil med pionirji preučevanja kraških pojavov. Za svoje opise hidrologije in razlage delovanja Cerkniškega presihajočega jezera je bil leta 1688 sprejet kot član v "Royal Society" v Londonu. V obeležje tega dogodka je bila 23. aprila 2008 v Londonu v prostorih Royal Society odprta spominska razstava. Svoja najbolj plodna leta je preživel prav na gradu Bogenšperk. V začetku letošnjega leta so me organizatorji razstave (Javni zavod Bogenšperk) prosili za uporabo mojih panoram "praznega" in "polnega" Cerkniškega jezera na razstavi. Naredil sem tudi novo vizualizacijo gradu, saj je bila prvotna stara že osem let...

April 30 th 2008 Bogenšperk castle. Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) was a pioneer of studying the karst phenomena. His extensive treatise on the hydrology of the intermittent Lake Cerknica won him the membership of the Royal Society in London in 1688. On 23rd April was open the exhibition with the display of the Valvasor's work in the Royal Society in London. The organizers of the exhibition asked me to use my panoramas of the water full and dry lake for the display of the lake on the exhibition. I have also completed the new vizualisation of the castle as the previous was eight years old...
24. april 2008 Gradovi, dvorci in utrjeni samostani (castles, manor houses and walled monasteries) Žička kartuzija (ostaline žičke kartuzije). Nekdaj sem zapisal: "Majhna dežela - velika odkritja"... resnično veliko zanimivih lokacij je v tej "majhni" Sloveniji. Ni mi jasno, zakaj so nas v šoli "hranili" s podatki, da je bila v preteklosti naša dežela neko marginalno, obrobno območje. Dejstva in zdrava kmečka pamet prikazujejo popolnoma drugačno sliko. Nerazvit svet, dežela kmetov, "dunajskih kočijažev" so nas zbadali v obdobju fizične in takšne in drugačne ideološke okupacije, in ti pridni kmetje so verjeli, tako, da jih je danes, ko živijo večinoma v mestih v kaj drugega težko prepričati... toda kako so uspeli ti "reveži" na tako majhnem prostoru postaviti toliko veličasnih spomenikov? Danes so večinoma ohranjene cerkve, vsaka zase muzej... gradov se je ohranilo le za vzorec. Območje nekdanje Žičke kartuzija je danes, kljub delni obnovi, le bleda slika veličastnega, ne samo fizičnega temveč tudi duhovnega prostora. Nekaj je res: Slovenija je premahna za tako veliko dediščino, ki jo nosi...
April 24 th 2008 Žička kartuzija (remains of the Žiče Carthusian monastery). I had written in the past: "Small country in size but great discoveries" ... but there is really a huge number of the interesting locations in that "tiny" Slovenia.
10. april 2008 Jame in kras (caves and karst area) Regijski parki Škocjanske jame . Zaradi prostorske stiske na strežniku sem letos januarja 'potiho' umaknil prikaz podzemnega dela Škocjanskih jam. Namen umaknitve je bil začasen, saj so Škocjanske jame pomembna geografska 'vroča' točka Slovenije in nuja pri prikazu Utrinkov iz Slovenije... sedaj je prikaz v prenovljenem formatu ponovno pripravljen za podzemno raziskovanje... Zalogaj oz. izvedba projekta vizualizacije je bila kar zahtevna: od junija 2006 do konca oktobra 2006 je potekalo terensko 'foto-vzorčenje' za poznejšo kabinetno vizualizacijo Regijskega parka Škocjanske jame. Končna vizualizacija obsega celotno območje površine 413 ha. Območje parka je predstavljeno s preko 150 prostorskimi slikami visoke ločljivosti opremljenih tudi z zvočnimi posnetki narave. Sledite lahko toku reke Reke od Tabora na skrajnem vzhodnem območju parka, kjer je vhod v sotesko reke Reke, do sotočja s potokom Sušico. Pod gradom Školj, kjer je soteska najožja, virtualna - 'navideznorealnostna' pot vodi do ostalin starega mlina in sledi soteski reke Reke vse do ponikalnice v Mahorčičevo jamo. Ogledate si lahko dno Male in Velike doline vse do vhoda v 'mitološki Had'. Nad Malo dolino je naselje Škocjan s čudovitim razgledom na dolino reke Reke in velike udornice. V Škocjanu je prikazana notranjost cerkvice sv. Kancijana v sosednji Betanji je prikazana zanimiva hiša s kamnito streho. Na krožni poti od Matavuna okoli udornice Sokolak vodi pot do gradišča na Kozari. Brezstropa jama? Le kaj je to... tudi to je prikazano; na videz manj zanimivo SZ območje parka skriva marsikaj zanimivega. In seveda... prikazana je tudi pot po podzemnem delu parka z novo, še bolj podrobno in v veliki ločljivosti narejeno vizualizacijo po Škocjanskih jamah z vstopom v dolini Globočak, kjer je v podrobnosti prikazana turistična pot od Paradiža do Tihe jame in naprej do Šumeče jame in izhoda v Veliko dolino.
April 10 th 2008 Regional park Škocjanske jame with the subterranenan - cave system is important geographic 'hot-spot' of Slovenia. I have had temporarily removed the subterranean virtual tour in January 2008 due the lack of the server space - there was over 150 Surround Photographies - resoult of my six months work with this project as my donation to my country as a promotion. The virtual tour is now redesigned and ready for another virtual exploration.
6. april 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Sv. Primož nad Črno pri Kamniku . Nekdanja romarska pot... pa sem se spomnil na naše slovenske kulturnike - ne mislim 'zabavljačev', temveč tiste, ki nosijo dušo naroda. Njihovo življenje in vstrajanje z umetniškim delom na območju Slovenije je že stoletja poplačano z bedo in 'razsutim' družinskim življenjem - ves čas so na romarski poti - bolj na trnovi poti. Mladi so umirali za socialnimi boleznimi, kot so jetika, tuberkoloza,... alkohol... ali pa so starost dočakali v največji socijalni bedi. Zgrešili so poklic... pa zakaj tole pišem...? Najprej hvala bogu, da se ukvarjam z ITK in me slovenska (duhovna) 'revščina niti ne zanima', čeprav me potare...vendarle mi je znanec v začetku letošnjega leta omenil, da je že malce nerodno da delujem pri predstavitvi Slovenije 'solo' - "Kaj ce bi se prijavil na kak slovenski razpis?..." Pa sem se...takole za 'štos'. Teden dni papinatega dela, srce se mi je trgalo ko sem namesto konkretnega dela cas zapravljal za izpolnjevanje formularjev...". Rekel sem si, da bom naredil minimalni izračun, toliko na mesec za kolikor so delavci minulo soboto štrajkali... prišlo je, takole za desetino realne vrednosti projekta..., da ne bo izgledalo, da pretiravam - in sem zadevo oddal. Včeraj so prišli rezultati, dobro, zelo dobro...ampak finančno...nezadostno... to pa ne, to pa je pretiravanje in nerealno... no ja projekt bom vseeno naredil, čeprav zopet 'solo'... he, he... še dobro, da je tu dobra stara gospa Evropa...

April 6 th 2008 Sv. Primož nad Črno . (St. Primus church).
2. april 2008 Gore (mountains) Kamniško-Savinjske Alpe . Februarja 2007 sem pričel s prostorskim kartiranjem Kamniško-Savinjskih Alp, ki naj bi glede na obseg območja predvidoma trajalo tri leta. Namen kartiranja je bilo pripraviti digitalni prostorski atlas z zemljevidom celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp in postavitvijo digitalnih markacij iz katerih bi uporabnik prehajal v prostorske (navidezno 3D) prikaze. Kartiranje je bilo neselektivno in je obsegalo tako markirane planinske poti kot tudi brezpotja. Namen kartiranja je bilo poleg vizuelnega prikaza tudi dokumentacija posameznih geomorfoloških procesov in iskanje novih delovnih hipotez z razlago posameznih geomorfoloških pojavov, ki jih do sedaj v strokovni literaturi še nisem opazil. Prva etapa dela se je končala marca 2008 in je obsegala 70 terenskih dni ter 120 dni kabinetne obdelave podatkov. Ob sprotnem preučevanju literature, topografskih kart, tako klasičnih, kot digitalnih sem prišel do problematike razmejitve preučevanega območja. Ob celovitem terenskem pregledu območja in z intervjuji domačinov iz posameznih delov preučevanega območja se je potrdila moja hipoteza, da je pojem "Kamniško-Savinjske Alpe" precej nejasen kar se tiče geografske lege. Do sedaj je ena izmed veljavnih opredelitev, geološka opredelitev Kamniško-Savinjskih Alp, ki pa ima v posameznih območjih kot so npr. Kranjska reber (1.435 m), vzhodno od prelaza Črnivec ali npr. Smrekovec (1.550 m) nekaj nejasnosti. Druga opredelitev Kamniško-Savinjskih Alp je družbena, subjektivna in včasih z močnim čustvenim nabojem lokalnega prebivalstva. Pri vseh dilemah razmejitve sem se zato odločil narediti logično regionalizacijo Kamniško-Savinjskih Alp, ki bi temeljila na načelu, da so razmejitve posameznih območij KSA vezane na vodotoke, ki 'režejo' gorovje oz. imajo povirno območje v celoti ali delno v Karavankah in preko sotesk med posameznimi območji KSA prehajajo v nižine od Dežele do Zgornje Savinjske doline. Kot zgled: Kamniška Bistrica ni bila določena kot mejni vodotok, ker v celoti izvira v KSA. Velikosti tako določenega  posameznega območja so zelo različne
April 2 nd 2008 Kamnik-Savinja Alps .
24. marec 2008 Jame in kras (caves and karst area)

Izviri Ljubljanice. Že velikokrat sem si dopovedoval, da moji prikazi niso turistični, vendar sem se pogosto oziral na lepo sončno vreme preden sem se odločil za terensko delo. Rezultati so bili zato zelo selektivni. Pred nekaj leti sem tako ob deževju dokumentiral 600 m visoko slapišče preko sten Komarče v Bohinju, ki ga ob 'lepem' vremenu ne bi uspel ujeti v fotografsku objektiv. Letošnji začetek pomladi je pospremilo močno sneženje z dežjem in zanimalo me je kako močni so kraški izviri Ljubljanice. Zanimivo, ravno pred letom dni sem dokumentiral Močilnik in Retovje in letos je situacija glede pretoka zelo podobna. Nebo je bilo oblačno in turobno, toda mene je predvsem zanimala voda...

March 24 th 2008 Ljubljanica River springs nearby Vrhnika.
24. marec 2008 Jame in kras (caves and karst area) Jama Pekel. Moram priznati, da imam rajši "jamarske" jame kot turistične. V jamo Pekel sem šel s predsodkom, saj sem pričakoval precej degradirano jamo, vendar je jama precej zanimiva in jo priporočam za obisk. Osameli kras kamor sodi Ponikovski kras obeta zanimivosti, ki jih bo potrebno podrobneje preučiti...
March 24 th 2008 Pekel Cave . This cave is on the south edge of the isolated karst nearby Savinjska valley and is named Ponikovski kras.
22. marec 2008 Muzeji (museums)

Rimska nekropola v Šempetru v Savinjski dolini . Pred osmimi leti sem dokumentiral lokacije Pokrajinskega muzeja v Celju in med njimi je bila tudi Rimska nekropola v Šempetru. V zadnjih letih me je mikalo ponoviti vizualizacijo, vendar nikoli ni bilo prave priložnosti. Pomladni ekvinokcij je čas ko v projektu WWP - PROSTORSKE FOTOGRAFIJE širom sveta pripravimo tematsko prostorsko sliko, tokrat, na pomladanski ekvinokcij 2008, je bila tema "začetek, izvor". Dvajsetega marca sem dokumentiral jamo Pekel v bližini Šempetra, ki je pod skrbništvom Turističnega društva Šempeter. Društvo skrbi tudi za rimsko nekropolo, zato sem se kljub nestanovitnemu vremenu odpravil tudi v Šempeter. Kot naročeno je izza oblakov pokukalo sonce in za kratek čas ustvarilo primerne pogoje za foto-vzorčenje. Žal samo za gornji del grobnice Spektacijev, potem pa se je naglo pooblačilo in celo začelo snežiti. Razmišljal sem kako bi v WWP vključil tudi utrinek iz nekropole... kustodinjo sem poporosil naj malo "naštudira" kateri prizor bi bil primeren in hitro so se našli predlogi. Najbolj primeren se mi je zdel prizor izklesan v spodnjem delu grobnice Enijcev, ki predstavlja Evropo, ki jo v bika spremenjeni Zevs odnaša preko morja - izvor poimenovanja Evrope.

March 22 nd 2008 The Roman Necropolis at Šempeter in Savinja Valley . I documented locations of the Regional museum of Celje eight years ago and among the suggested locations was the Roman Necropolis at Šempeter. Summer equinox is a time when the pano with the specific theme is prepared. This time theme of World Wide panorama was "Beginning"... beginning of the name Europe (Europa) is from the Greek mythology. The plastic from the bottom of the family tomb of the Enni shows Europa being carried off across the sea by Zeus, changed into a bull.
5. marec 2008 Gradovi (castles) Grad Kamen. Pred devetimi leti sem naredil prvo vizualizacijo ruševin gradu Kamen. Prikaz je bil skromen, vendar za zmogljivost prenosov podatkov preko spleta zadovoljiv. Grad leži severno od Begunj na Gorenjskem in petnajst minut vožnje od "svetovno znanega" Bleda... ruševine gradu so precej atraktivne in že pred devetimi leti sem upal, da bo grad postal velika, vsaj turistična atrakcija. Žal se od tega ni nič zgodilo... ruševine, so še bolj ruševine, nekdo je zbral celo dovolj moči, da je odslužen računalnik vrgel preko obzidja (?) in raztreščena elektronika je prava paša za oči... poskus priprave in ureditve muzejske zbirke je prepuščen na milost in nemilost naključnim obiskovalcem... novi virtualni prikaz gradu je narejen v temačnem, oblačnem vremenu s posameznimi kratkimi svetlimi trenutki, ko je ruševine obsijalo toplo, še zmeraj "zimsko" sonce.
March 5 th 2008 The Kamen Castle (The Rock Castle).
29. februar 2008 Gore (mountains) Kanin. Prikaz smučišča je narejen na novo - bolj kot nostalgija po zasneženih zimah. Januar leta 2004 je imel idealne razmere za smuko, zlasti v visokogorju kjer je za varno smuko potrebna debela snežna odeja.
February 29 th 2008 Kanin. Display of the skiing area was renowed - as a yearn for a snowy winters. The January 2004 was with the ideal skiing condition, particularly in the high mountains where a thick snow cover is needed for a safe skiing.
14. februar 2008 Gore (mountains)

Šija . Šija pomeni "vrat" - in tako so Bohinjci poimenovali to 1880 m visoko goro na južnem obrobju planotastega sveta Vogla. Pri pregledovanju arhiva sem ugotovil, da imam še neobjavljenih nekaj sto gorskih razgledov. Stalno terensko delo in ostale obveznosti so včasih preveč tudi za celodnevno delo...in gradivo se začne kopičiti... dokler se nanj ne pozabi. Izlet do Šije je lep zgled gorskega sprehoda, ki je morda primerljiv z naporom vzpona na Šmarno goro... seveda s pomočjo kabinske žičnice iz doline Bohinjskega jezera, ki nas v hipu dvigne na spoštljivo nadmorsko višino.

February 14 th 2008
Šija . 'Šija' is a local dialect word for a 'neck'. It is a name of the 1880 m high mountain on the southern edge of Vogel plateau. I have reviewed my archives and found out that I have few houdreds of not published yet mountain vistas. Continual ground work and other engagements are to much even for a full time daily work...not finished data is starting heaping up until it is forgotten...
11. februar 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Šmarna gora. Le 9 km od središča Ljubljane se kot osamljeni otok dviga priljubljena izletniška točka okolišnjih prebivalcev. Za ene večkratni dnevni sprehod, za druge pravi planinski podvig ... v obeh primerih je 300 m višinske razlike poplačano z enkratnim razgledom na okolico Ljubljane.

February 11 th 2008 Šmarna gora. Only 9 km from the centre of Ljubljana is a hill which is a popular excursion destination.
7. februar 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Vipavska dolina in južni obronki Trnovskega gozda. Priprave na novo terensko delo v Vipavski dolini v letu 2008 in pregled minulega dela. Od maja do septembra 2004 je terensko delo potekalo v dveh etapah. Najprej pregled reliefa južnih obronkov Trnovskega gozda s panoramami na Vipavsko dolino od Cola do Čavna, kar je le 16 km zračne razdalje - hoja ob robu pa da precej večjo kilometrino. Že na začetku dela težave z opremo, zato je bilo večino dela opravljenega z rezervno, kar se nekoliko pozna na kvaliteti. Sledilo je delo v dolini z dokumentacijo naselij. Jeseni 2007 je bilo najdeno nekaj zanimivih geomorfoloških pojavov zato odločitev za ponoven pregled tega območja.

February 7 th 2008 Vipavska dolina (Vipava Valley) and the southern edge of Trnovski gozd . This project ran from May to September 2004 when the relief of the southern edge of Trnovski gozd (Dinaric plateau) was explored and documenting Vipava valley with settlements. New geomorphology features were found in the fall 2007 so new ground work in the year 2008 is planned.
1. februar 2008 Slovensko podeželje (countryside)

Cerkljansko hribovje. Bivanje v Cerknem meseca maja leta 2005 je bila dobra priložnost za podrobnejše raziskovanje po Cerkljanskem hribovju. Rezultat so bile vizualizacije območja s 150 prostorskimi slikami. Predvsem je bila dobra odločitev ponovna in celovita vizualizacija Bolnice Franja, saj sedaj, po septembrskem neurju leta 2007 predstavlja edinstven in interaktiven dokument o izgledu objektov v soteski Pasice. Dokumentirana je bila še ohranjena starejša in za območje značilna arhitektura, ter kot se za to hribovito območje spodobi tudi vedute podeželja.

February 1 st 2008 Cerkno and the countryside of Cerkljansko. The stay in Cerkno in May 2005 was a good opportunity for the detailed exploration of that hilly area. The results were 150 Surround Photography. Very good decision in that time was a visualisation of the Partisan Hospital Franja which was washed out in the September 2007 by the tempest. This virtual display of the location is now a unique and interactive document of the UNESCO pending location which doesn't exist physically. Old architectural heritage is vanishing intensely and the key rural architectural landmarks were documented too. As this is a hilly area there were taken also the most typical vedutes of the countryside.
22. januar 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns)

Ljubljana . Morfologija mesta Ljubljane se je v minulih desetih letih postopoma, na prvi pogled neznatno spreminjala in proces spreminjanja se bo v naslednjih letih le še stopnjeval. Etapna dokumentacija mesta s prostorskimi slikami tako omogoča vpogled v spremembe. Tokrat je predstavljena že tretja etapa, ki s preko 200 lokacijami predstavlja Ljubljano v obdobju od leta 2006-2008.

January 22 nd 2008 Ljubljana .The morphology of Ljubljana was on the glance insignificant but progressively changing in the past 10 years. The process of changing will continue even faster. Documentary of the city was taken in the time periods. This period is the third one and displays Ljubljana with over 200 SURROUND PHOTOGRAPHY from 2006-2008.
14. januar 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Slovenska Bistrica (novi format)
January 14 th 2008 Slovenska Bistrica (new form)
11. januar 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Škofja Loka (nova vizualizacija in nadomestitev starejše iz leta 2000)
January 11 th 2008 Škofja Loka (new visualization and replacement of the older one from 2000)
6. januar 2008 projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Piran (nova vizualizacija in nadomestitev starejše iz leta 2000)
January 6th 2008 Piran (new visualization and replacement of the older one from 2000)
3. januar 2008

projekt : Virtualni ogledi slovenskih mest (virtual guides to Slovenian towns) Kranj (nova vizualizacija in nadomestitev starejše iz leta 1998/99)

January 3rd 2008 Kranj (new visualization and replacement of the older one from 1998/99)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024