MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT
Boštjan Burger - Burger Landmarks
Novosti / Updates:

2021| 2022| 2023| 2024

2020| 2019| 2018| 2017| 2016|

2015| 2014| 2013| 2012| 2011|

2010| 2009| 2008| 2007| 2006|

2005| 2004| 2003| 2002| 2001| ...1996

prispevkom lahko sledite spodaj pod novostmi:

follow the updates:

seznam poglej spodaj

2021

Priporočena virtualna ekskurzija:

JULIANA TRAIL

The suggested virtual excursion :

Juliana Trail
Burger.si je Mojaslovenija.si

28. december 2021

Grad Mokrice

Grad Mokrice (2004). Nova digitalizacia omogoča časovno dostopnost gradu leta 2004.

Mokrice Castle (2004). The new digitization enables 'the time jump' into the castle in 2004.

WebXR

23. december 2021

Grad Rajhenburg

Grad Rajhenburg (1993-2004). Nova digitalizacia omogoča časovno dostopnost razstavne postavitve muzeja leta 2004.

Rajhenburg Castle (1993-2004). The new digitization enables 'the time jump' into the museum's exhibition layout in 2004.

 

 

21. december 2021

ŽPosavski muzej Brežice

Posavski muzej Brežice (2004). Nova digitalizacia omogoča časovno dostopnost razstavne postavitve muzeja leta 2004.

Posavski muzej Brežice (2004). The new digitization enables 'the time jump' into the museum's exhibition layout in 2004.

 

 

16. december 2021

Verski muzej

Slovenski verski muzej (2003) - ponovna digitalizacija vizualizacije muzeja z gradivom iz decembra 2003. Oktobra 2006 je muzej postal javni zavod Muzej krščanstva na Slovenskem. Nova digitalizacia omogoča izkušnjo prve razstavne postavitve muzeja.

Slovenian Religious Museum (2003) - re-digitization of the visualization of the museum with material from December 2003. In October 2006, the museum became a public institution Museum of Christianity in Slovenia. The new digitization enables the experience of the first exhibition installation of the museum.

 

 

7. december 2021

Rim /Roma /Rome

ITALIJA (Italy)

Rim

Roma / Rome

 

 

29. november 2021

Arheološki park Kolosej

ITALIJA (Italy)

Arheološki park Kolosej v Rimu:

Palatinski grič, Kolosej, Palatinski Muzej, Rimski Forum

Arheological Park Colloseum in Rome:

Palatine hill, The Colosseum, Palatine Museum, Roman Forum

 

 

23. november 2021

Križevnik

SLOVENIJA (Slovenia)

Križevnik (1910 m) je severovzhodni vrh roba Dleskovške planote, ki se več kot 1000 m dviga nad dolino Robanovega kota.

Križevnik (1910 m) is the northeastern peak of the edge of the Dleskovec plateau, which rises more than 1000 m above the valley of Robanov kot.

WebXR

11. november 2021

VatikanLogo

Vatikanska mestna država

Vatikan City State

WebXR

 

26. oktober 2021

Tehmika za šport

SLOVENIJA (Slovenia)

Občasna razstava Tehniškega muzeja Slovenije na Bistri: Tehnika za šport

 

 

25. oktober 2021

Elektro zbirka

SLOVENIJA (Slovenia)

Stalna razstava Tehniškega muzeja Slovenija na Bistri: Elektrika

 

 

3. oktober 2021

Geodetska zbirka

SLOVENIJA (Slovenia)

Zbirka od septembra 2021 ni več na ogled na gradu Bogenšperk. Vabimo vas na  virtualni sprehod po Slovenski geodetski zbirki na gradu Bogenšperk s kustosom dr. Jernejem Kotarjem.

Zbirko je leta 1987 zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. Predstavlja osrednjo muzejsko predstavitev geodezije (tj. vede, ki se ukvarja z izmerami zemeljskega površja in prikazom le-tega na zemljevidih in kartah) na Slovenskem. Pomemben del slovenske geodetske zgodovine predstavlja delo Janeza Vajkarda Valvasorja na gradu Bogenšperk. Valvasor je bil namreč med drugim pomemben topograf in kartograf, ki je že pred več kot tristo leti proučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah. Valvasorjeve zbirke topografskih orisov naših krajev in njegove karte naših pokrajin so v tedanjem času dosegale raven evropske kvalitete. Geodetski zbirki so na gradu namenjeni trije prostori v tretjem nadstropju južne strani in poseben preurejen hodnik – viseča galerija v podstrešju, ki vodi v razgledni stolp.

Slovenska geodetska zbirka je urejena kronološko in prikazuje razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter v širšem svetovnem okviru od prvih začetkov, rimskega obdobja in srednjega veka preko obdobja nastanka in razvoja zemljiškega katastra do obdobja med vojnama, druge svetovne vojne in še posebej povojnega razvoja. V letu 2006 je bila stalna postavitev dopolnjena s prikazom razvoja geodetske stroke zadnjih desetletij 20. stoletja ter posodobljena z multimedijsko in interaktivno računalniško predstavitvijo. Leta 2007 je bila zbirka obogatena še z ambientalnim prikazom zemljemerca v Valvasorjevem času, z novo ureditvijo razstavljenih geodetskih inštrumentov in panoramsko predstavitvijo širše grajske okolice. Na 120 m² je razstavljenih nad 400 eksponatov, največ je reprodukcij, najdragocenejši eksponati pa so originalne karte in geodetski instrumenti iz 19. in začetka 20. stoletja.

 

 

2. oktober 2021

Valvasorjeva grafična delavnica

SLOVENIJA (Slovenia)

Prikaz grafične dejavnosti Janeza Vajkarda Valvasorja na gradu Bogenšperk je bil zasnovan leta 1980 v sodelovanju odbora za obnovo gradu Bogenšperk in Tehniškega muzeja Slovenije. V letih 2002 in 2016/17 sta Javni zavod Bogenšperk in TMS ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije zbirko prenovila. Razstava obsega tri prostore. Prvi prostor, rekonstruirano okolje Valvasorjeve delovne sobe z delovno mizo in stolom, kjer je Valvasor snoval svoja dela, dopolnjuje predstavitev življenjske poti tega znamenitega, na Kranjskem delujočega učenjaka 17. stoletja in njegovega najpomembnejšega dela Slava Vojvodine Kranjske. Drugi prostor je namenjen predstavitvi grafične delavnice, ki jo je Valvasor ustanovil 12. aprila 1678 na svojem gradu Bogenšperk, in knjig, ki jih je tam natisnil. Delavnica, ki je bila prvo umetniško-grafično podjetje na slovenskih tleh, je delovala do leta 1689, ko je izšlo njegovo zadnje znamenito delo Slava vojvodine Kranjske. Posebej so predstavljeni Valvasorjevi sodelavci; slovenski, nemški in nizozemski risarji, bakrorezci in tiskarji. Na Bogenšperku je bilo natisnjenih sedem del: tri umetnostna in štiri topografsko-zgodovinska, ki so posebej poudarjena z razstavljenimi faksimiliranimi izdajami. Hkrati je razstavljen originalni, za Slovenijo najpomembnejši album grafik Topografija sodobne vojvodine Kranjske (Topographia Ducatus Carniolia modernae) iz leta 1679. Dodatno je poleg tega izvirnika na ogled nekaj posameznih originalnih upodobitev mest, trgov, samostanov in gradov na tedanjem Kranjskem. Predstavitev bogenšperških tiskov dopolnjuje projekcija grafik iz teh del. V tretjem prostoru predstavitev delavnice nadgrajuje rekonstruirana bakroreznica in tiskarna za bakroreze iz druge polovice 17. stoletja. Ambient bakrotiskarne je oživljen s pomočjo multimedije in interaktivnih elementov, ki vabijo obiskovalce k aktivnemu odkrivanju zahtevnega grafičnega postopka bakroreza. Zgodbo v stolpu zaokroža prikaz ročnega izdelovanja papirja v Valvasorjevem času. Kopija lesene valjčne stiskalnice za tiskanje bakrorezov iz 2. polovice 17. stoletja je glavni eksponat rekonstruirane Valvasorjeve delavnice. Leta 1980 jo je za to muzejsko zbirko po načrtih, pridobljenih v Gutenbergovem muzeju v Meinzu, izdelal Janez Gril, mizarski mojster iz Litije.

 

 

1. oktober 2021

Valvasorjev pogled v naravo

SLOVENIJA (Slovenia)

Z razstavo Valvasorjev pogled v naravo J.V. Valvasorja  predstavljamo kot naravoslovca in s tem zaokrožujemo prikaz celovitosti njegove osebnosti. Grad Bogenšperk je bil v času J.V. Valvasorja poleg kulturnega in zgodovinskega središča tudi center naravoslovnega raziskovanja. V Slavi vojvodine Kranjske je Valvasor ohranil številne opise žive in nežive narave, v 18. zvezku Iconothece Valvasoriane (Rastline in živali na Kranjskem, 2004) pa zapustil bogato slikovno gradivo rastlin in živali. Njegovo delo je izredno dragoceno, tem bolj, ker je na mnogih področjih naravoslovja ne le prvo, pač pa tudi edino, ki o naravnih pojavih, rastlinah in živalih tedanjega časa sploh kaj pove. Iz Valvasorjevih opisov je čutiti pozitiven odnos do živega sveta in tudi zavedanje, kako krhko je ravnovesje v naravi, če vanj poseže človek. Na razstavi predstavljamo področja (speleologija, paleontologija, botanika, zoologija, gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo, lovstvo, ribištvo), o katerih je pisal in mnoga od njih tudi sam raziskal. Posebej smo izpostavili nekatere slovenske posebnosti, kot je na primer sloviti Valvasorjev opis polha in lov na polhe, lov na medveda in ribolov na presihajočem Cerkniškem jezeru. Razstavo v grajskih prostorih dopolnjuje naravoslovna pot Z Valvasorjem v naravo okoli gradu Bogenšperk, na kateri je mogoče s pomočjo interaktivnega določevalnega ključa spoznavati drevesne in grmovne vrste, v poletnem času pa nabrati tudi rastline, ki jih je upodobil že Valvasor in jih shraniti v Valvasorjevi herbarijski mapi.

 

29. september 2021

Pastirica

AVSTRIJA (Austria)

Ledenik Pastirica (Pasterzengletscher), stanje 2021

Glacier Pastirica (Pasterzengletscher), situation 2021

WebXR

27. september 2021

Mala hidroelektrarna Bistra

SLOVENIJA (Slovenia)

Tehniška dediščina >

Mala elektrarna Bistra WebXR

26. september 2021

Vetrnik

SLOVENIJA (Slovenia)

Kozjanki regijski park:

Vetrnik (razgledni vrh nad Kozjem) WebXR

16. september 2021

Orličje in Kamendol

SLOVENIJA (Slovenia)

Orličje in Kamendol nad Kamniško Belo

WebXR

13. september 2021

Goli vrh

SLOVENIJA (Slovenia)

Goli vrh (1787), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR

7. september 2021

Zeleniške špice

SLOVENIJA (Slovenia)

Najvišji rob, Zeleniške špice (2127), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR

4. september 2021

Srebrno sedlo

SLOVENIJA (Slovenia)

Srebrno sedlo (2115), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR

3. september 2021

Repov kot

SLOVENIJA (Slovenia)

Repov kot, Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR

2. september 2021

Planjava

SLOVENIJA (Slovenia)

Zahodni vrh Planjave (2394), Kamniško-Savinjske Alpe

WebXR

18. avgust 2021

Medvedova sušilnica sadja

SLOVENIJA (Slovenia)

Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 EŠD: 13862; Sinonimi imena enote: Medvedova sušilnica

Liberga -

Fruit dryer at the house Liberga 2 WebXR

15. avgust 2021

Vinica

SLOVENIJA (Slovenia)

Bela krajina:

Vinica WebXR

5. avgust 2021

Juliana trail etapa 7

SLOVENIJA (Slovenia)

Juliana Trail, 7. etapa: Stara Fužina - Bohinjska Bistrica

WebXR

27. julij 2021

Kamniški dedec

SLOVENIJA (Slovenia)

Kamniško-Savinjske Alpe:

Kamniški dedec (1583 m) WebXR

20. julij 2021

Etapa 6, Goreljek - Stara Fužina

SLOVENIJA (Slovenia)

Juliana Trail, 6. etapa: Goreljek na Pokljuki - Stara Fužina

WebXR

1. julij 2021

Pekelski slapovi

SLOVENIJA (Slovenia)

Slapovi potoka Otavšica - Pekelski slapovi (2009)

WebXR

21. junij 2021

Etapa 8  - Juliana Trail

SLOVENIJA (Slovenia)

Juliana Trail, 8. etapa: Bohinjska Bistrica - Podbrdo

WebXR

21. junij 2021

Mojstrana

SLOVENIJA (Slovenia)

Mojstrana - sprehod skozi naselje

WebXR

16. junij 2021

Bogenšperk 2021

SLOVENIJA (Slovenia)

Grad Bogenšperk (Šmartno pri Litiji)

Bogenšperk Castle (Šmartno pri Litiji)

WebXR

6. junij 2021

Podor v Kamniški Beli

SLOVENIJA (Slovenia)

Skalni podor izpod Rzenika v Kamniško Belo (Kamniško-Savinjske Alpe)

WebXR

18. Maj 2021

Prve posoške tovarne

SLOVENIJA (Slovenia)

Tolminski muzej:

Občasna razstava Prve posoške tovarne WebXR

13. maj 2021

Ptuj

SLOVENIJA (Slovenia)

Muzejska razstava kjer je teoretično možno na 3D tiskalniku natisniti določene eksponate vželjenem merilu seveda.

 

WebXR

7. maj 2021

Etapa 12

SLOVENIJA (Slovenia)

Juliana Trail, 12. etapa, Tolmin-Kobarid

WebXR

1. maj 2021

Arhivi Republike Slovenije

SLOVENIJA (Slovenia)

Arhivi Republike Slovenije

The Archives of the Republic of Slovenia

15. april 2021

Alpska diorama

SLOVENIJA (Slovenia)

Prirodoslovni muzej Slovenije (1821-2021)

10. Marec 2021March 10 th 2021

RobotSi

SLOVENIJA (Slovenia)

Občasna razstava TMS:

Začetki slovenske industrijske robotike WebXR

2. Marec 2021March 2nd 2021

Sveta jama

SLOVENIJA (Slovenia)

Sveta jama

WebXR

1. Marec 2021

March 1st 2021

Dimnice

SLOVENIJA (Slovenia)

Jama Dimnice

WebXR

8. februar 2021

February 8th 2021

Partizanske bolnice na območju Kočevskega Roga

SLOVENIJA (Slovenia)

Partizanske bolnice na območju Kočevskega Roga

Baza 20

Jelendol

Zgornji Hrastnik

WebXR

2. februar 2021

February 2nd 2021

Kranjska Gora

SLOVENIJA (Slovenia)

Kranjska Gora (zima/winter)

WebXR

28. januar 2021

January 28th 2021

Liznjekova domačija

SLOVENIJA (Slovenia)

Prenovljeno: Liznjekova domačija (3D Stereo WebXR)

3DSWebXR

25 Januar 2021

January 25th 2021

Narodni muzej Slovenije

SLOVENIJA (Slovenia)

Dvanajst let vizualizacij razstav Narodnega muzeja Slovenije (2009-2021)

Twelve years of virtual exhibitions of National museum of SLovenia

WebXR

18. januar 2021

January 18th 2021

SLOVENIJA (Slovenia)

Cerkev Marijiinega vnebovzetja (Bitnje, Bohinjska Bistrica)

WebXR

15. januar 2021

January 15th 2021

Nemški Rovt

SLOVENIJA (Slovenia)

Nemški Rovt

WebXR

3. januar 2021

January 3rd 2021

__________________

Bohinjska Proga

SLOVENIJA (Slovenia)

Navje - zadnji dom velikih Slovencev

WebXR

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024