Novosti

NEWS

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
English UPDATES EVENTS TOWNS MUSEUMS CASTLES CHURCHES CAVES (KARST) WATERFALLS WINTER WELLNESS ABOUT THE PROJECT WORLD Boštjan Burger - Burger Landmarks
2003
19.december - 19 th December 2003 Ljubljana 2003
2.december - 2 nd December 2003 Belokranjski muzej Metlika.
Belokranjski muzej, odprt leta 1951, domuje v Metliškem gradu, ki stoji v starem mestnem jedru mesta. Muzej skrbi za premično kulturno dediščino Bele krajine.
Bela krajina Museum.
Founded in 1951, Bela Krajina Museum is based in the castle situated in the old part of Metlika. The museum stores the movable cultural heritage of Bela Krajina.
28.november - 28 th November 2003 Dopolnitev: Javorca
Spominska cerkvica sv. Duha na Javorci. Secesijska lesena cerkvica je bila zgrajena v spomin tisočim padlim vojakom na soški fronti v prvi svetovni vojni.
Update: Javorca
The memorial church of the Holy Spirit. Wooden church was built up in November 1916. The church was built in a memory of thousands soldiers who died in a mountains around.
20.november - 20 th November 2003 Jezersko : Ankova slapova, Ankova domačija
Jezersko: Anko waterfalls , Anko farmhouse
17.november - 17 th November 2003 Dopolnitev: Maribor
Update: Maribor
16.november - 16 th November 2003 Petišovci
13.november - 13 th November 2003 Ljubljana - celozaslonski prikazi v visoki ločljivosti
|maj - oktober 2003]
(priporočen kabelski ali ADSL dostop do medmrežja, QTVR)
Ljubljana - high quality full screen presentation
|May - October 2003]
(broadband or ADSL required, QTVR)

Slovensko železniško omrežje Dravska proga
Izboljšana ločljivost prostorskih slik med Mariborom in Holmecom (vizualizacija ~ 83 km železniške proge)
Slovenian railway lines Carinthian railway line
Improved resolution of Surround Photographies between Maribor and Holmec (visualisation of about 83 km of railway line)
8.november - 8 th November 2003 Pohorje Lovrenška jezera
Visoko barje na Pohorju
Pohorje Lakes of Lovrenc
Moor on Pohorje
1.november - 1 st November 2003 Pohorje Lobnica
Veliki Šumik, ki je tudi naveličastnejši slap na območju Pohorja .
Pohorje Lobnica
Veliki Sumik is the most magnificent waterfall of Pohorje.
24.oktober - 24 th October 2003 Arhitektura: Vrt vseh svetih (Plečnikove žale)
Osrednje ljubljansko pokopališče pri Sv. Križu (1938-1940)
Architecture: The garden of All Saints (Plecnik's Zale)
Central Ljubljana funerary complex at Sv. Kriz (1938-1940)
6.oktober - 6 th October 2003 TNP - Pokljuška soteska
Pokljuška soteska je največja fosilna soteska v Sloveniji.
TNP - Pokljuška soteska
The gorge is the largest fossil gorge in Slovenia.
2.oktober - 2nd October 2003 Velika planina Gojška planina
Gojška planina je del planotastega sveta Velike planine. Planinski stanovi ležijo jugovzhodno od planinskih stanov Velike planine.
Velika planina Gojska planina
Gojska planina is a part of the plateau of Velika planina.
Chalets of Gojska planina are located south-eastern from Velika Planina chalets.
29.september - 29th September 2003 Slovenske Konjice Slovenske Konjice
kraj je znan po zelo dobro ohranjenem starem trškem jedru.
Slovenske Konjice Slovenske Konjice
t he town is known by the well preserved old centre.
27.september - 27th September 2003 K nekaterim mestom so dodane visokoločljivostne panorame (2D) posnete iz letala ali helikopterja (ločljivost do 20 mio. točk). Omogočajo poljubno prehajanje v podrobnosti in premikanje na določeni globini slike.
High resolution aerial (2D) panoramas (up to 20 Mpix resolution) has been added to the site. It is possible to zoom to the defined depth of the panorama > example.
12.september - 12th September 2003 Kranjska Gora: prikaz kraja iz leta 1998/99 je zamenjan z novim prikazom in dodano okolico: Gozd Martuljek, Tamar, Rateče... leto 2002/2003
Kranjska Gora: old presentation of Kranjska Gora from 1998/99 is replaced with the new one. Countryside: Gozd Martuljek, Tamar, Rateče... year 2002/2003
10.september - 10th September 2003 Cerkno črni vrh (Smučarski center)
Cerkno črni vrh (SKI centre )
28.avgust - 28th August2003 Trčič je nabolj poznan po obutveni industriji. Trčič
Trzic is famous by the shoes industry. Trzic
17.avgust - 17th August2003 Sečoveljske soline poletni sončni zahod v solinah
Saltpans of Secovlje summer sundown in saltpans
8.avgust - 8th August2003 Piran Tartinijev trg ponoči
Piran Tarini circus by night
15.julij - 15th July 2003 TNP Triglav
Vrata - zatrep doline (Bukovlje)
Vrata - gable of the valley (Bukovlje)
13.julij - 13th July 2003 Metlika je obmejno mesto z lego med vznožjem Gorjancev in obkolpsko ravnino.
Metlika
Metlika is a border town with the position between Gorjanci hills and the Kolpa River plain.
Metlika
7.julij - 7th July 2003 Kromberk leži 3 km vzhodno od Gorice. Znamenitost kraja je grad Kromberk Kromberk
Kromberk is situated 3 km eastern from Gorica (Gorizia) just nearby Nova Gorica. The sight of the settlement is Kromberk castle Kromberk
5.julij - 5th July 2003 štanjel je slikovito kraško naselje, ki je terasasto razporejeno proti vrhu 363 m visokega griča Turn. Štanjel
Stanjel is a picturesque Karsts settlement, which is disposed in terraces towards the 363 m high hill Turn. Štanjel
27.junij - 27th June 2003 Seznam več kot 100 prostorskih slik slovenskih slapov slapovi
More than 100 SURROUND PHOTOGRAPHY of Slovenian waterfalls are listed waterfalls
22.junij - 22nd June 2003 Na območju Celja je bilo od leta 1999 - 2001 narejenih 125 prostorskih slik...
Začel se je pripravljati nov prikaz; dosedajšnji je pripravljen kot arhiv-dokument tedanjega obdobja.
Dodanih je nekaj lokacij iz arhiva in popravljena je kvaliteta nekaterih starejših prikazov.
Virtualni vodnik po Celju (1999-2001)
125 SURROUND PHOTOGRAPHY were made in Celje in a time period from 1999 to 2001... New presentation is in progress so the far existing present archives of that time. The quality of old SURROUND PHOTOGRAPHY was improved and several new ones were added.
Virtual guide to Celje (1999-2001)
20.junij - 20th June 2003 Stari vrh> (zima - smučišče)
Stari vrh> (winter - ski slopes)
19.junij - 19th June 2003 Ljubljana > "Pozdrav" poletju
Ljubljana > "Welcome" to the Summer
18.junij - 18th June 2003 Dolina zgornjega toka Kolpe > Cerkvice v dolini
Valley of the upper part of the river Kolpa (South Slovenia) > churches
10.junij - 10th June 2003 Rakov Škocjan
Nova vizualizacija z dodatnimi celozaslonskimi prikazi in opisi lokacij. Digitalni model nadmorskih višin (interaktivni) in digitalni model reliefa.
Rakov Škocjan (karsts valley)
New visualisation with additional full screen Virtual Relity panoramas (QTVR) and new text. Digital elevation model (interactive) and digital model of surface.
8.junij - 8th June 2003 TNP - Pokljuka
Planina Kranjska dolina (pasture)
Barje Šijec (alpine moor)
24.maj - 24th May 2003 Č etvorka> ples maturantov na Slovenski cesti v Ljubljani
Quadrille> dance of scholars on the streets of Ljubljana
23.maj - 23rd May 2003 Izostren in izboljšan prikaz 2517 prostorskih slik; (PROSTORSKE FOTOGRAFIJE prikazane v časovnem obdobju od januarja 1998 do maja 2003).
Display of 2517 Surround Photographies was improved and focus of VRs was sharpened.(VRs from Jan. 1998 to May 2003) > more about the project
17.maj - 17th May 2003 Radensko polje
14.maj - 14th May 2003 Dopolnitev> Veli Badin (spodmoli in naravni most)
Update > Veli Badin (rockshelters and natural stone bridge)
13.maj - 13th May 2003 Šmarje pri Jelšah
7.maj - 7th May 2003 Dopolnitev> Plečnikova hiša v Ljubljani
Update > Plecnik house in Ljubljana
5.maj - 5th May 2003 Jama / Cave
Farška jama (513)
4.maj - 4th May 2003 Jama / Cave
Partizanski magacin (1405)
26.april - 26th April 2003 Na območju mesta Ljubljana je bilo od leta 1998 - 2002 narejenih preko 200 prostorskih slik...
Začel se je pripravljati nov prikaz; dosedajšnji je pripravljen kot arhiv-dokument tedanjega obdobja.
Dodanih je nekaj lokacij iz arhiva in popravljena je kvaliteta nekaterih starejših prikazov.
Virtualni vodnik po Ljubljani (1998-2002)
More than 200 SURROUND PHOTOGRAPHY were made in Ljubljana in a time period from 1998 to 2002...
New presentation is in progress so the far existing present archives of that time. The quality of old SURROUND PHOTOGRAPHY was improved and several new ones were added.
Virtual guide to Ljubljana (1998-2002)
19.april - 19th April 2003 Park Škocjanske jame (dopolnjeno - updated)
18.april - 18th April 2003 Volčji Potok (arboretum) (dopolnjeno - updated)
9.april - 9th April 2003 Solčava
8.april - 8th April 2003 Lipica
7.april - 7th April 2003 Podpeč
Jezero
1.april - 1st April 2003 Turnišče
31.marec - 31st March 2003 Selo
28.marec - 28th March 2003 Izviri Ljubljanice - Ljubljanica River springs
26.marec - 26th March 2003 TNP Bohinjsko jezero :: Bohinj Lake
25.marec - 25th March 2003 TNP Javorca :: (dopolnilo - update)
TNP Planina Polog :: (dopolnilo - update)
20-23.marec - 20th-23rd March 2003 Planica> smučarski poleti - SKI flights

TNP Tamar :: hudournički vršaj (Tamar)
heap of rubble made by steep mountain stream

17.marec - 17th March 2003 Borl
16.marec - 16th March 2003 Goriška Brda> Medana
15.marec - 15th March 2003 Vojnik
10.marec - 10th March 2003 'Izviri' Save Dolinke Zelenci
Save Dolinka springs Zelenci

Podkoren

7.marec - 7th March 2003 Grad (Goriško)
3.marec - 3rd March 2003 Veli Badin (spodmoli / ROCK SHELTERS )
15.februar - 15th February 2003 TNP Krma / zima (glacier valley)
31.januar - 31st January 2003 TNP Peričnik
(slap pozimi / waterfall in a winter)
29.januar - 29th January 2003 Slovenski gradovi in dvorci
Castles and manors of Slovenia
24.januar - 24th January 2003 Križna jama II.
virtualni vodnik v normalni ločljivosti in celozaslonski različici

Krizna jama II (carst water cave)
virtual guide in normal resolution and full screen QTVR

21.januar - 21st January 2003 Karavanke Košuta
20.januar - 20th January 2003 TNP Kot (melišče)
13.januar - 13th January 2003 Ljubljana > 'sankališče / casting'
Tivoli : zimski sprehod / winter outing
Tivoli : pred tivolskim gradom
5.januar - 5th January 2003 Jezersko
1.januar - 1st January 2003 Dobrovnik

leto / year: |2006|2005|2004|2003|2002|2001|2000|od leta 1996 / since 1996]

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024