(1997-2001)

[Slovenija|Turnišče|Bogojina|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
Turnišče je gručasto naselje na Dolinskem. Naselje leži na območju danes izginulega naselja Črnec. Največja znamenitost je romarska in pražupnijska Marijina cerkev. Cerkev se v pisanih virih prvič omenja leta 1267, čeprav je prva cerkev starejša. V Turnišču sta sedaj združeni dve vzporedni cerkvi s skupno vmesno streho. Domačini ju imenujejo 'stara' in 'nova' cerkev.

Literatura:
Ratnik.L., 2002. Marijina božja pot v Turnišču (Marija na püstini ali pod logom), Župnijski urad Turnišče


[Slovenija|Turnišče|Bogojina|Sakralna dediščina - Sacral heritage]