MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Slovenija

cerkve- sakralna dediščina

Burger.si je Mojaslovenija.si

Slovenija


Cerkvica Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku (gotika)

nadaljuj :: continue

Church on the Isle of Bled (gothic)

Slovenija


Cerkev sv. Miklavža v Breginju

nadaljuj :: continue

St. Nicholas church in Breginj

Slovenija


Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda (Jožef Plečnik)

nadaljuj :: continue

The parish church in Bogojina (arhitect Jožef Plečnik)

Slovenija


Bazilika Luške Matere Božje. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1928)

nadaljuj :: continue

Basilica of Our Lady of Lourdes in Brestanica

Slovenija

Bazilika sv. Vida

nadaljuj :: continue

Brezje

ovenija


Cerkev Marijinega oznanenja

nadaljuj :: continue

Church of the Annuciation

Crngrob

Slovenija

Cerkev sv. Mihaela na Barju

nadaljuj :: continue

St. Michael on Marsh

Črna vas

Slovenija

Cerkev sv. Jakoba

nadaljuj :: continue

St. Jackob

Dobrovnik

Avstrija / Austria

Gospa Sveta (Maria Saal). Cerkev Marijinega vnebovzetja

nadaljuj :: continue

Maria Saal (Gospa Sveta). Marienkiche

Slovenija

Sv. Mohor in Fortunat

nadaljuj :: continue
Groblje (Domžale)

(gigapiksel)

Slovenija

Podružnična Cerkev sv. Helene

nadaljuj :: continue
Gradišče pri Divači

(3D stereo)

Slovenija

Romanska cerkvica Svete trojice iz začetka 12. stoletja

nadaljuj :: continue

Romanic church of the Holy Trinity from the 12th century

Hrastovlje

Slovenija

Sveti Peter v Ilirski Bistrici

nadaljuj :: continue

Ilirska Bistrica (poslikave Toneta Kralja)

Slovenija

Spominska cerkvica sv. Duha na Javorci. (secesija)

nadaljuj :: continue

The memorial church of the Holy Spirit. (secession)

Slovenija

Cerkev sv. Lenarta na Krtini

nadaljuj :: continue

Domžale

Slovenija

Kostanjeviški samostan, nekdanji cisterjanski samostan

nadaljuj :: continue

The former cisterian monastery

Kostanjevica

Slovenija

Cerkev sv. Valentina na Limbarski Gori

nadaljuj :: continue

Moravče

Slovenija

Cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški

nadaljuj :: continue

Ljubljana

Slovenija

Vrt vseh svetih - Ljubljanske Žale

nadaljuj :: continue

All Saints Garden - Ljubljana

Slovenija

Župnijska cerkev sv. Mihaela v Mengšu

nadaljuj :: continue

Slovenija

Cerkev sv. Andreja na Krašcah

nadaljuj :: continue

Moravče (gigaspiksel)

Slovenija

Samostan v Olimju

nadaljuj :: continue

The monastery in Olimje

Slovenija

Cerkev Petrovške matere božje - Bazilika v Petrovčah je cerkev z najstarejšim renesančnim lesenim oltarjem na Slovenskem

nadaljuj :: continue

Basilica in Petrovče is a church with the oldest wooden renaissance altar in Slovenia

Slovenija


Župnijska cerkev sv. Jurija

nadaljuj :: continue

Parish church of St. George

Piran / Pirano

Slovenija

Cerkev Obiskanja Device Marije

nadaljuj :: continue

Ponikve (Jože Plečnik)

 

Slovenija

Bazilika Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori

nadaljuj :: continue

 

Slovenija

Romanska kapela (XIII. stoletje) sv. Nikolaja (rotunda)

nadaljuj :: continue
Romanic chapel (rotunda) of St. Nicolas (from XIII century)

Selo (Pomurje)

Slovenija

Sv. Martin v Slivju

nadaljuj :: continue

Slivje (poslikave Toneta Kralja)

Slovenija

Svete gore nad Sotlo

nadaljuj :: continue

Kozjansko

Slovenija

Sv. Primož nad Kamnikom

nadaljuj :: continue

Slovenija

Cerkev sv. Petra v Šempetru v Savinjski dolini

nadaljuj :: continue

Church of St. Peter in Šempeter

Slovenija

Župnijska cerkev svetega Ruperta v Šentrupertu (gotika, 15. stoletje), je med najlepšimi gotskimi cerkvami v Sloveniji

nadaljuj :: continue

Šentrupert na Dolenjkskem

Slovenija

Tri fare

nadaljuj :: continue

Rosalnica / Bela krajina

Slovenija

Ruska kapela pod Vršičem

nadaljuj :: continue

Russian Chapel at Vrešič mountain pass

WW1

Slovenija

Cerkev sv. Pankracija pri Starem trgu

(Slovenj Gradec)

nadaljuj :: continue

Church of St. Pancrus stands on Grajski Grič (530 m), north of Stari Trg near Slovenj Gradec

Slovenija

Žička kartuzija

nadaljuj :: continue

Žiče Charterhouse

Podružnična cerkev Marije Roženvenske nadaljuj :: continue Podružnična cerkev Marije Roženvenske v Bitnjah Bitnje (Bohinjska Bistrica)
Brinjeva gora nadaljuj :: continue Cerkve na Brinjevi gori (Sv. Neža, Cerkev Matere božje in Sv. Martin) Brinjeva gora
nadaljuj :: continue Župnijska cerkev sv. Ane
The parish church of St. Anne
Cerkno
Gornji Grad nadaljuj :: continue Katedrala sv. Mohorja in Fortunata
Episcopal church of St. Hermagor and St. Fortunat
Gornji Grad
Grad nadaljuj :: continue Cerkev Marijinega vnebovzetja Grad
Sv Urh nadaljuj :: continue Sv. Urh nad Podolico (tabor) Horjul
nadaljuj :: continue Sv. Jakob
St. Jakob
Kamnik
nadaljuj :: continue Župnijska cerkev sv. Jerneja v Kočevju
The parish church in Kočevje
Kočevje
nadaljuj :: continue Poznogotska cerkev s prezbiterijem s konca 14. stoletja.
The late gothic church from the end of the 14th century.
Kranj
nadaljuj :: continue Cerkev sv. Trojice - Uršulinska cerkev
Church of the Holly Trinity
Ljubljana
nadaljuj :: continue Ljubljanske cerkve
Churches of Ljubljana
Ljubljana
nadaljuj :: continue Kostanjevica; samostan in grobnica Burbonov
The monastery and the tomb of Burbons
Nova Gorica
nadaljuj :: continue Nova Štifta - baročna cerkev iz 17. stoletja
Baroque church from the 17th century
Nova Štifta (Sodražica)
Okonina nadaljuj :: continue Kapiteljska cerkev sv. Nikolaja
Chapter-church St. Nicholas.
Novo mesto
Okonina nadaljuj :: continue Okonina - barokizirana gotska cerkev
Gothich chrch with the new baroque stile
Okonina
nadaljuj :: continue Cerkev Device Marije na Pesku.
The church of the Virgin Maria on 'Pesek'.
Olimje
nadaljuj :: continue Cerkve v dolini Kolpe
Churches in Kolpa Valley
Osilnica
nadaljuj :: continue Cerkev sv. Lovrenca.
Church of St. Lawrence.
Podčetrtek
nadaljuj :: continue Cerkev Marijinega rojstva. Poznogotska cerkev z barokizirano ladjo.
The church of St. Mary's Birth. Late gothic church with a baroque nave.
Police
Sv. Jakob v Škofji Loki nadaljuj :: continue Župnijska cerkev sv. Jakoba (gotika) :: Parish church of St. Jakob Škofja Loka
Cerkev Marijinegavnebozetja nadaljuj :: continue

Cerkev Marijinega obiskanja.
Church of the Visitation of Mary

Špitalič pri Slovenskih Konjicah
Smarna gora nadaljuj :: continue Cerkve sv. Marije. Šmarna gora
Sv. Duh nadaljuj :: continue

Cerkev sv. Duha v Slovenj Gradcu stoji v neposredni bližini župnijske cerkve sv. Elizabete.

Church of the Holy Spiritin Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec
Sv. Elizabeta nadaljuj :: continue

Župnijska cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu stoji v starem mestnem jedru.

The Parish church of St. Elizabeth stands in the old nucleus of Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec
nadaljuj :: continue Cerkev Marije Snežne (gotska cerkev)
Church of the Virgin of the Snows (gothic)
Solčava
nadaljuj :: continue Bazilika Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1906) Sveta Gora
nadaljuj :: continue Cisterjanska opatija v Stični. (Cerkev je bila imenovana za baziliko leta 1936)
The Cistercian Abbey of Sticna
Stična
nadaljuj :: continue Kamniti gotski zvonik romarske cerkve Marije Snežne.
Gothic church tower of the Virgin of the Snows
Svetina
nadaljuj :: continue Romarska in pražupnijska Marijina cerkev
Pilgrimage and pre-parish churh of Mary
Turnišče
Videm nadaljuj :: continue Župnijska cerkev Povišanja sv. križa v Vidmu

Videm (Dobrepolje)

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024