(1997-2001)

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
#3. Cerkev sv. Lovrenca.
Church of St. Lawrence.

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec|Sakralna dediščina - Sacral heritage]