MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Brezje

Bazilika sv. Vida

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Vasica Brezje na Gorenjskem, je bila v pisnih virih prvič omenjena v 11. stoletju. Leži na nadmorski višini 485 m. Odtod je lep pogled na Triglav ter Karavanke s Stolom in Begunjščico. Znamenitost kraja je bazilika sv. Vida s kapelo, v kateri je podoba Marije Pomagaj. Prvotna cerkvica je stala že v 15. stoletju, k tej pa je leta 1800 župnik iz Mošenj dr. Urban Ažbe prizidal kapelo Marije Pomočnice. Po predlogi Cranachove Marije v Innsbrucku je naslikal podobo "Marije pomagaj", jo je poslovenil in ji dal nošo 18. stoletja. Pred to podobo so se leta 1863 začela dogajati uslišanja. Cerkev sv. Vida je kmalu postala zaradi vedno večjega števila romarjev premajhna. Po načrtih arhitekta Roberta Mikovitza iz Gradza so zato začeli leta 1889 z gradnjo sedanje novorenesančne cerkve. Posvečena je bila leta 1900.
Petega oktobra, leta 1988 je papež Janez Pavel II. to svetišče povzdignil v *baziliko ter 17. maja 1996 ob pastoralnem obisku Slovenije obiskal najprej Brezje in Kraljici Slovencev (Mariji) priporočil njeno ljudstvo, da bi ohranilo vero, upanje in ljubezen. V letu 2000 je cerkev postala svetoletno svetišče, kjer se lahko prejme ljubilejni popolni odpustek, kakor v Rimu ali Sveti deželi.

* bazilika: imenitneša cerkev s posebnimi častnimi pravicami.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024