TEMATSKA POGLAVJA (Thematic chapters)

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

nadaljuj :: continue

Spatial ability of geographic terms

Mestne ekskurzije (1993/1998-2023)

nadaljuj :: continue

City Views (from 1993/1998 to 2023)

Slapovi in vodotoki

nadaljuj :: continue

Waterfalls and Watercourses

Raziskovanje in dokumentiranje kraških jam

nadaljuj :: continue

Subbterranean View: Exploration and documentation of karst caves

Gorski svet

nadaljuj :: continue

Mountains

Virtualni muzeji

nadaljuj :: continue

Virtual museums

Gradovi, dvorci in utrdbe

nadaljuj :: continue

Castles, manor houses and fortresses

Sakralna dediščina

nadaljuj :: continue

Sacral Heritage

Festivali in dogodki

nadaljuj :: continue

Festivals and events

Posebni projekti

nadaljuj :: continue

Special projects

Reportaže in novinarstvo

nadaljuj :: continue

VR journaslism

Izginjajoča dediščina

nadaljuj :: continue

Vanishing landmarks and heritage

Virtualni sprehodi - pešpoti

nadaljuj :: continue

Virtual walk - trails...

Geografija - potovanja

nadaljuj :: continue

Geography - travel

Dokumentiranje in vizualizacija v ekstremnih pogojih

nadaljuj :: continue

Documentation and visualization in extreme locations

Prva svetovna vojna

nadaljuj :: continue

WWI. The First World War

3D Stereo 360°

Za uporabo potrebujete napravo za navidezno resničnost

nadaljuj :: continue

HMD - Head mounted diplay for the virtual reality is needed

 

360° prostorski video (eksperimenti 2012-2017)

nadaljuj :: continue

360° Surround Videos (over 9 hours and 43 experimental documentaries, 2012-2017)

Kako izgleda kombinacija geografije in "3D" umetnosti?

(the geography and 3D art)

nadaljuj :: continue

Slikarji in geografija (painters and the geography)

Ljubljana "s podobami oljne slike" (Ljubljana with the images of oil paintings)

Reka Ljubljanica (Ljubljanica River)

"Galerija" Ljubljana 2020 - Covid

 

Gigapiksel ločljivost

360° prostorskih slik

nadaljuj :: continue

Giapixel 360° surround images

 

Posredovanje, kopiranje, arhiviranje ali katerakoli uporaba v celoti ali delno za komercialno dejavnost ni dovoljena in se smatra za krajo. Spletna stran in vsebina spletne strani sta privatna last Boštjana Burgerja. Vsak uporabnik spletne strani je gost po svoji lastni volji in na lastno odgovornost. Več o spletni aplikaciji www.burger.si (1993-2024)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024