MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Posebna mesta :: Special places

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special
Evropa
virtualni muzej Jožeta Plečnika

Arhitektura in Plečnikov urbanizem

Arhitecture and Plečnik's urbanism

Bistra pri Vrhniki Bistra Mala hidroelektrarna Bistra
Črni Kal Viadukt Črni Kal

Viadukt Črni Kal nad Gabrovico, ki je največji premostitveni objekt v R. Sloveniji je dolg 1.065 m in v petih korakih in z enajstimi nosilnimi stebri premošča Osapsko dolino. Najvišji steber je visok 87,50 m in ima 21 m globoke temelje. Najdaljša razpona sta 140 m.

The Črni Kal Viaduct is the largest viaduct in Slovenia.

Domžale Centralna čistilna naprava

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik (2013)

Wastewater treatment plant Domžale-Kamnik

GEOSS Geoss

GEOSS (geometrično središče Republike Slovenije) 

GEOSS (geometric centre of Republic of Slovenia) 

Idrija

Antonijev rov

Idrijski rudnik živega srebra je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu in eden najstarejših rudnikov v Evropi saj so na tem območju nepretrgoma pridobivali živo srebro vse od leta 1490.

The mercury mine in Idrija was the second largest mercury mine in the world and one of the oldest mines in Europe with the continuous production since 1490.

Ljubljana / Golovec Golovec

Potresna opazovalnica Ljubljana se nahaja v stavbi astronomsko-geofizikalnega observatorija na Golovcu. (2013)

Seismic station Ljubljana is at the Astronomical-Geophysical Observatory on Golovec.

Ljubljana

Hostel Celica

Celica - "the cell"; Nekdanji vojaški zapor na Metelkovi ulici v Ljubljani je bil preurejen v mladinski hotel - hostel. Hostel Celica ima v prvem nadstropju 20 umetniško opremljenih sob, ki jih imenujemo CELICE. Vsaka je unikatno avtorsko delo - niti dve celici nista enaki. (2013)

The former military prison on Metelkova street was renovated to become Hostel CELICA ('CELICA' => 'prison cell'). Every cell has its own author or a group of authors that projected its creative transformation from a prison cell to a UNIQUE hostel CELL.

Ljubljana / Moste Centralne Delavnice

Centralne delavnice Ljubljana Moste / SŽ - VIT Slovenske železnice - vleka in tehnika (2013)

Railway Central Workshop Ljubljana-Moste / SŽ - VIT provides an array of railway services ranging from train traction and maintenance of the rolling stock to technical wagon activity. 

Ljubljana Državni zbor

Državni zbor(2010)

Slovenian Parliament

Ljubljana Lokomotive

Parne lokomotive - Muzej slovenskih železnic (2012)

Steam locomotives - Railway museum

Ljubljana Navje

Spominski park Navje v Ljubljani, urejen v letih 1937 in 1938, sestavljata preurejeni starejši paviljon in spominski park, ki ga obdaja. Načrte sta zasnovala arhitekta Jože Plečnik in Ivo Spinčič, park pa je uredil Anton Lap.

The Navje Memorial Park in Ljubljana, landscaped between 1937 and 1938, consists of a renovated pavilion of an earlier date and a park surrounding it. The park was designed by the architects Jože Plečnik and Ivo Spinčič and landscaped by Anton Lap.

Ljubljana Predsedniška palača

Vladna palača - sedež vlade in predsednika Republike Slovenije

Seat of the Government and Office of the President of the Republic of Slovenia

Ljubljana Vrt vseh svetih

Vrt vseh svetih

All saints Garden

Murska šuma Tromeja

Tromeja in najvzhodnejše območje Slovenije , sotočje Krke in Mure: Hrvaška-Madžarska-Slovenija.

Tripoint of Slovenia, Croatia and Hungary. The east most area of Slovenia at the confluence of Krka and Mura Rivers.

Rogaška Slatina Tekstilni inštitut

Delo steklopihačev v Steklarni Rogaška (2004)

Working day of glassblowers in Glass factory of Rogaška

Velenje / Šoštanj Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje (2010-2013)

Coalmine Velenje

Šoštanj Termoelektrrarna Termoelektrarna Šoštanj - TEŠ (2008)
Tromejnik (SI) Dreilanderecke (A), Harmashatar (H) Tripoint

Tromejnik je 31. maja 1924 na današnje mesto postavila mednarodna razmejitvena komisija.

The tripoint pyramid was build on May 31st 1924 by the Border Committee of the Treaty of Trianon.

Volčji Potok Volčji Potok Arboretum Volčji Potok
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023