MojaSlovenija.si

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

(Sewage treatment: wastewater plant Domžale-Kamnik)

Delovanje čiistilne naprave: čistilna naprava je dvostopenjska biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata. čistilna naprava je projektirana za odstranjevanje ogljikovih komponent iz odpadne vode izraženih kot parameter KPK in BPK5 ni pa projektirana za odstranjevanje dušika in fosforja.

Čiščenje odpadne vode je razdeljeno na:

shema cčn grobe grablje vhodno črpalčišče maščobnik in peskolov primarni usedalnik oksidacijska bazena - I. biološka stopnja sekundarna usedalnika - I. biološka stopnja C3, C4, oksidacijski bazeni - II. biološka stopnja C3,C4, sekundarni usedalniki- II. biološka stopnja iztok iz CČN anaerobno gnilišče anaerobno gnilišče črpališči za povratno aktivno blato laboratoriji

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023