MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Virtualne poti

Virtual trails

Burger Landmarks

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special

Blejsko jezero

Virtualno veslanje po Blejskem jezeru

nadaljuj :: continue

Virtual rowing over the Lake Bled

Cerkniško jezero

Raziskovanje ponorov pri Dolenjem Jezeru (suho obdobje)

nadaljuj :: continue

Exploring sinks of Cerknica Lake (dry period)

Debeli rtič

Sprehod ob Debelem rtiču

nadaljuj :: continue

Walk along the coastline of Debeli rtič

Reka Dragonja

Raziskovanje reke Dragonje

nadaljuj :: continue

Exploring Dragonja River

Juliana Trail

270 km dolga daljinska pohodniška pot Juliana Trail

nadaljuj :: continue

270 km long Juliana Trail hiking trail

Levstikova pot: Od Litije do Čateža

nadaljuj :: continue

Virtualno popotovanje od Litije do Čateža (22,5 km) predstavlja pot, ki jo je opisal slovenski pripovednik Fran Levstik (1831-1887) v svojem literarnem delu Popotovanje iz Litije do Čateža. Pripovednik opisuje pot v času svetega Martina, ki praznuje 11. novembra.

Virtual rambling from Litija to Čatež (22.5 km) represents the route, which was described in the literary work Rambling from Litija to Čatež by the Slovenian writer of stories Fran Levstik (1831-1887).

Ljubljana

nadaljuj :: continue

Zeleni prstanPot spominov in tovarištva je ~34 km dolga pot okoli Ljubljane. Speljana je po trasi bodeče žice, ki je med 2. svetovno vojno (1942- 1945) obdajala Ljubljano da bi prekinila stik med mestom in zaledjem. Danes je to  urejena peščena sprehajalna in rekreacijska pot, ki vodi okrog Ljubljane.

The Green Ring - Path of Remembrance and Comradeship is the ~34- kilometre footpath, which runs along the course of the barb wire which surrounded Ljubljana during World War II (from 1942 to 1945), to prevent contacts between the town and its hinterland. Nowadays it is a well-maintained gravel-paved recreational footpath running around the entire Ljubljana.

Semič

Pot po obronkih Semiča

nadaljuj :: continue

Hike around the Semič countryside

Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok - sprehodi po letnih časih

nadaljuj :: continue

Arboretum Volčji Potok - walk over the seasons

Vršič - Ruska cesta

nadaljuj :: continue

Ruska cesta  preko gorskega prelaza Vršič

Russian Road to Vršič mountain pass

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024