english SLOVENIJA

METLIKA

Boštjan Burger

Metlika

Metlika je obmejno mesto z lego med vznožjem Gorjancev in obkolpsko ravnino. Staro mestno jedro Metlike leži na naravnem pomolu nad Obrhom. Zaradi lažje obrambe pred turškimi napadi v preteklosti, se je staro mestno jedro razvilo ob metliškem gradu. Kraj je dobil tržke pravice leta 1323. Danes je Metlika upravno, gospodarsko in kulturno središče severovzhodnega dela Bele krajine.
Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020