Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park][Tamar]
Tamar

Tamar je 6 km dolga alpska dolina, ki leži v skrajnem severozahodu Julijskih Alp. Oblika črke U pove, da jo je v ledenih dobah preoblikoval ledenik. Ob robovih jo zaznamujejo hudourniški vršaji , ledeniške morene in melišča. V zgornjem delu doline izvira kot prvi izvir Save Dolinke Nadiža znana po svojem šumelišču. Nadiža kmalu v dolini ponikne in večina vode se pojavi v približno 10 km oddaljenih Zelencih kot drugi izvir Save Dolinke. Tamar je znan tudi po številnih nestalnih slapovih. V spodnjem delu Tamarja, izven območja Triglavskega narodnega parka je znamenita Planica.

Tamar is a 6 km long Alpine valley. Is is a glacier made valley - shape of the letter U. Here is the first spring of Sava Dolinka River - Nadiža. Stream sink undreground immediately and appears on the surface in Zelenci as the spring of Sava.


dolina
valley

dolina
valley

izvir Nadiže
Nadiza spring

Črne vode
'black water waterfall'

Vršaj hudournika
Heap of rubble >Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN 360° Surround Photography
[Slovenija|Triglavski narodni park]