Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park][Tamar]
Tamar
Tamar (Latitude: 46° 26' 49" North / Longitude: 13° 43' 05"' East (1100))

dolina
valley

dolina
valley

izvir Nadiže
Nadiza spring

Črne vode
'black water waterfall'


Vršaj hudournika
Heap of rubble

[Slovenija|Triglavski narodni park]