Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park][Tamar]
Tamar
Izvir Nadiže >slap (Latitude:46° 27' 00" North / Longitude: 13° 42' 33" East (1232))
Nadiza spring >waterfall

dolina
valley

dolina
valley

izvir Nadiže
Nadiza spring

Črne vode
'black water waterfall'


Vršaj hudournika
Heap of rubble
[Slovenija|Triglavski narodni park]