MojaSlovenija.si

ENGLISH SLOVENIJA SLOVENSKA ISTRA GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (SPODMOL/ROCK SHELTER)

 

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Veli Badin

("Ušesa Istre": spodmoli in naravni most)

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Spodmole na kraškem robu Velega Badina blizu Sočerge lahko štejemo med velike naravne znamenitosti Slovenije. Značilnost 28 m visoke pečine so trije večji in globji spodmoli s 17 m visokim stropom. 'Plitkejših' spodmolov je drugače v dolžini 2 km od naravnega mosta do Sv. Kirika veliko več. Manjša dva (stranska) sta široka malo manj kot 30 m, srednji ima širino kar 90 m. Kraški rob Velega Badina se razteza 2 km v smeri SZ-JV in proti meji s Hrvaško konča z naravnim mostom. Naravni most ima lok širok 6 m in višino 4 m - debelina kamnitega loka je 1,5 m. Rob se tik ob slovensko hrvaški meji prelomi in nadaljuje na hrvaško stran.
Od Sočerge, kjer je idealno izhodišče za pešpot proti naravnemu mostu, do 100 m višje ležeče cerkvice sv. Kirika je le 500 m. Vasica Sočerga leži na flišnatih tleh, ko pa se vzpnemo do sv. Kirika so tla iz alveolinskega apnenca. Na rob

u kraškega roba Velega Badina je preperevanje kamnine in kemično delovanje vode izredno močno. Povsod so opazne kraške oblike kot so škraplje. Pod prstjo je kemično delovanje vode še močnejše: skale in kamni iz alveolinskega apnenca so izjedeni v prav fantazijske oblike in na zunanji plasti so lepo vidni reliefi in obrisi alveolin in numulitov. Med alveolinskim apnencem je na tem območju opaziti tudi kamne iz lapornatih apnencev. Opozorilo: območje je gnezdišče ptic zato dostop do spodmolov v času gnezdenja ni dovoljen. Več lahko preberete na info tabli pod spodmoli.

Da je bila pokrajina nekdaj kultivirana pričajo ostanki kamnitih zidov, ki so značilno obrnjeni vsi v isto smer SV. Pokrajina tu gravitira v Movraško Valo kjer je največje naselje vasica Movraž.

Kraški rob Velikega Badina ima v skrajnem SZ delu značilne skale osamelce. Kraški rob ima obliko terasate strukturne stopnje. Spodmoli se nahajajo v zgornji. Značilnost stropa spodmola je jamska morfologija - izločena siga v obliki 'zaves' in 'reber'. Zanimivost je nedaleč od sv. Kirika in pod samim oddajnikom, samo plezalcem dostopna več kot 40 m dolga jama - 'Jama pri sv. Kiriku'. Pod kraškim robom, tam kjer se vije cesta med mejnima prehodoma, se začenjajo flišnata tla. Tu iz brega izvirajo manjši potočki - povirje potoka Bračane (desnega pritoka reke Mirne).

Geološki vzorci: (za povečavo kliknite na sliko)
Geological samples (click on picture to enlarge)
geologija alveolinski apnenec
lokacija vzorca:
45° 27` 28`` N
13° 55` 03`` E
nadmorska višina 325 m
alveolina limestone
location of the sample:
45° 27` 28`` N
13° 55` 03`` E
altitude 325 m
Paleocenske in eocenske alveoline ločimo po tem, da so paleocenske na splošno manjše.
Palaeocenne and eocene Alveoline are differentiated by the size. Palaeocene ones are generally smaller.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023