Maribor

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
slovensko english esperanto SLOVENIJA

MARIBOR

ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger
Glavn i trg

Glavni trg.

Square Glavni trg.

Grajski trg

Grajski trg.

Square Grajski trg.

Lent

Lent - staro mesto b Dravi.

Old town along the Drava River.

Ljudski vrt

Ljudski vrt - nogometni stadion.

Footbal stadium.

Mestne ulice

Mestne ulice

City streets.

Mestni park

Mestni park.

The City park.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Mesto ob reki Dravi.

The town along Drava River.

Muzej narodne osvoboditve

Muzej narodne osvoboditve Maribor.

Museum of the National Liberation Maribor.

Partizanska cesta

Partizanska cesta.

Street - Partizanska cesta.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Piramida nad Mariborom. Piramida je grič z vrhom na nadmorski višini 386 m, ki leži neposredno severno nad starim mestnim jedrom Maribora.

Piramida (the Pyramid) is a hill with the elevation of 386 m, with the location north and nearby the old town nucleus of Maribor.

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Maribor.

Regional Museum of Maribor.

Slomškov trg

Slomškov trg.

Square - Slomškov trg.

Trg svobode

Trg svobode.

Square - Trg svobode.

Univerza

Univerza v Mariboru

University of Maribor.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vinagova vinska klet (pod) v Mariboru je med največjimi v Evropi, ki je locirana v mestnem središču.

Vinag's wine cellar is one of the largest wine cellars in Europe, which is located (below) in the downtown.

Železniška postaja

Železniška postaja.

Railway station.

Decembrski Maribor

Decembrsko okrašeni Maribor (december 2011)

Festive decoration of Maribor (December 2011)

Mariborski otok

Mariborski otok

The isle of Maribor

Uvod - Prologue

2000 - 2012

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020