Ljubljana

Slovenščina English ESPERANTO Slovenija Ljubljana
uvodna stran
Ajdovščina / Figovec
Gosposvetska and Slovenska Street
Ajdovščina - Figovec
Argentinski park
Argentina Park
Argentinski park Argentinski park
Breg
Breg - 'the bank'
Breg
Cankarjev dom
CD - Slovenian cultural centre
Cankarjev vrh (Rožnik)
Roznik hill
Cankarjev vrh - Roznik
Cankarjevo nabrežje - boljšji trg ob nedeljah
FLEE MARKET on Saturdays
Celica
mladinski hotel - galerija - nekdanji zapor
youth hostel - gallery - former prison
Cvetlični trg ob stolnici
The flower marketplace along the cathedral
Čevljarski most
The Shoemakers bridge over Ljublnjanica
Čevljarski most
Delova poslovna stavba
The Delo building- vista to the town
Stavba Dela
Drama
"Drama" theatre
Drama
EMONA (ostanki Ljubljane iz rimskih časov)
EMONA - town from the Roman age
Emona Emona
Gornji trg
"The Upper Square
Gornji trg
Gospodarsko rastavišče
Ljubljana exhibition grounds
Gosposka ulica
Gosposka Street
Gosposka ulica
Gosposvetska ulica
Gosposvetska Street
Gosposvetska ulica
Hrvatski trg - Cerkev sv. Petra
Croatian Square - church of St. Peter
Hrvatski trg
Klinični center
Hospital centre
Klinični center
Kongresni trg
Congress Square
Kongresni trg Kongresni trg - zima Kongresni trg - zima
Krekov trg
'Kreks' Square
Krekov trg Krekov trg
Levstikov trg
Levstik Square
Levstikov trg
Ljubljana iz zraka
Aerial Ljubljana
Ljubljanski grad
Ljubljana castle - vista to the town
Ljubljana panorama - cubic Vista to Ljubljana - Razgled na Ljubljano
Ljubljanica
Ljubljanica River - along the river
Ljubljanica Leseni most - zima Leseni most - zima Opekarski most
Magistrat
City hall
Mestni trg
The 'City' square
Mestni trg - Novo leto Mestni trg - zima
Miklošičeva ulica
Miklosiceva Street
Miklosiceva ulica - zima
Mladika
Šubičeva - Prešernova Street
Mladika
Moderna galerija
Gallery of Contemporary Art
Moderna galerija
Muzejska ulica
Park near the National Museum
Narodni muzej
Narodna galerija
National gallery
Narodna galerija Narodna galerija
Novi trg
The "New" square
Novi trg
NUK
Narodna in univerzitetna knjižnica
The National and University Library
Plečnikov trg
Plecnik square
Plečnikov trg
Plečnikove arkade - tržnica
Plecnik's arcades - market
Zmajski most
Pogačarjev trg
Pogacar square
Pogačarjev trg Pokrita trznica pod Semeniscem
Poslopje parlamenta
Parliament house - Square of the Republic
Pravoslavna cerkev sv. Cirila in Metoda
Othodox church
Pred pravoslavno cerkvijo
Prešernov trg
Preseren square
Prešernov trg Presernov trg  zima Presernov trg - zima
Selo - dvorec
Selo-mansion
Dvorec Sela
Slovenska ulica
Slovenska Street
Slovenska ulica
Stari trg
'Old' Square
Stari trg
Šentjakobski most
The St. Jakob bridge over Ljublnjanica
Šentjakobski most
Tabor
Tabor district
Tabor
Tivoli - rastlinjak
Tivoli park-greenhouse
Tivoli - rastlinjak (greenhouse)
Tivoli - ribnik
Tivoli park-the pond
Tivoli - ribnik
Tivoli - 'Tivolski grad'
Tivoli park-mansion of Tivoli
Tivoli - tivolski grad Tivolski grad zima / WINTER
Tivoli
Tivoli park
Tivoli Tivoli pozimi :: wintertime ::
Trg republike
Square of the Republic
Parlament Trg  republike
Tromostovje
Three bridges - Ljubljanica River
tromostovje Tromostovje - zima
Tržnica (Vodnikov trg)
Market place - Vodnik Square
Trznica - market place (poleti) Trznica - zima Trznica - zima Trznica - zima
Uršulinska cerkev - Kongresni trg
The Congress Square
Uršulinska cerkev Ursulinska cerkev - zima
Vodnikov trg
Vodnik Square
Vodnikov trg Vodnikov trg
Zmajski most
"The dragon" bridge
Zmajski most - jesen - AUTUMN Zmajski most - pozimi - WINTER Zmajski most - levi breg Ljubljanice
Zvezda park
"The star" park
Pozdrav poletju Zvezda park
Vrt vseh svetih - Plečnikove Žale
The Garden of All Saints
Plecnikove zale Italjansko vojaško pokopališče Spomenik padlim v obeh svetovnih vojnah
WTC - 'Svetovni trgovinski center'
World Trade Centre
WTC
Slovenia Landmarks :: Created by Boštjan Burger (all rights reserved - 1996-2007).