MojaSlovenija.si

English Esperanto SLOVENIJA
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Maribor

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualne ekskurzije (nekdanji "City View", 1993)

2008

2011

Pokrajinski muzej Maribor (2012)

Burger.si je Mojaslovenija.si

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji . Je gospodarsko, univerzitetno, kulturno, športno in sejemsko središče severovzhodnega dela države. Leži v srcu srednje Evrope, na križišču pomembnih prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne Evrope v Panonsko nižino. Leži ob reki Dravi, na stiku petih različnih pokrajinskih enot: prometno in energetsko pomembne Dravske doline, živinorejskega in turističnega Pohorja , gozdnatega in kmetijskega Kozjaka, vinogradniških in sadjarskih Slovenskih goric ter poljedelskega Dravskega polja. Mestu je ta lega odmerjala precejšnjo vlogo že v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti.
Maribor je v slabem tisočletju doživljal vzpone in padce. Mestne pravice je dobil v 13. stoletju, v poznem srednjem veku pa je bilo mesto prisiljeno opasati z močnim obzidjem, da je zavračalo turške vojske, ki so tod rinile proti osrčju Evrope. Na Lentu, starem mestu ob Dravi, so njihovi ostanki še dobro ohranjeni. In kako je mesto dobilo ime? Prvič ga je v nekem pismu leta 1836 zapisal pesnik Stanko Vraz. Sestavil ga je iz osnove mar (kar pomeni vnemo, skrbnost) in pripone bor (boj) po zgledu na nemško-zahodno slovansko dvojico Brandenburg: Branibor. Pesnik in politik Lovro Toman je leta 1861 ime pesniško utrdil s pesmijo Mar i bor. Dotlej, pa še kasneje, so Slovenci v ljudski govorici za mesto uporabljali ime Marporg, prirejeno po nemškem Marburg, nastalem iz srednjeveškega Marcpurch, kar je pomenilo grad v obmejni krajini.

Danes je Maribor je mesto z univerzo, sedežem škofije, razvito kulturno središče z gledališčem, opero in baletom, številnimi galerijami, muzeji, koncertnimi in kongresnimi dvoranami, trgovino, mednarodnim letališčem, znamenitim parkom, športno rekreativnimi objekti itd. Zato si prizadeva razviti kakovosten turizem. Ta sloni predvsem na dobrem vinu in kulinariki, dobro ohranjenem mestnem jedrom, ki odslikava podobo stoletij; gotika podaja roko renesansi, najglobji pečat pa je mestu vtisnil barok. Utrip mesta se zrcali na mariborskih trgih in ulicah. Posebej privlačen je Lent, stari mestni predel ob reki Dravi, ki je skozi zgodovino mesto ločevala, danes pa ga čvrsto veže. (vir: Zavod za turizem Maribor, 2008)

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024