MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Reke in potoki v R. Sloveniji

RIVERS and brooks in R. Slovenia

::other facts:: ::caves:: ::rivers:: ::waterfalls::

naziv / NAME dolžina v Sloveniji
LENGHT in Slovenia
izvir/začetek ali prehod meje
(izliv ali prehod meje) nmv
source or border
(outflow or the border) elevation
lokacija / prostorska slika
LOCATION / 360° Surround Photography
Bistrica (Vrata) 10 km 981 m (l.p. Save Dolinke: 639 m) Bistrica v zimskem času BISTRICA (WINTER)
Bistrica (Ribniško polje) 22,4 km 745 m (ponikalnica: 487 m) Bistrica - Ribnica
Cerknica 13,17 km 1130 m (d.p. Idrijce: 253 m) Cerknica - Cerkno
Dobrnica 13,3 km 863 m (d.p. Hudinje: 283 m) Dobrnica - Dobrna
Dragonja 28 km
(skupaj s Podčebrovcem, Štulovca 29,5 km)
335 m (izliv v Piranski zaliv: 0 m) Dragonja
Drava 142 km
115,8 km samo Slovenija
(4.200 m mejna reka z Avstrijo)
( 22 km mejna reka s Hrvaško)
340 m (Hrvaška: 175 m) Drava - Borl
Drava - Dravograd
Drava - Maribor
Drava - Ptuj
Drava - Trbonje
Drava - Vuzenica
Dravinja 69,5 km 1.018 m (d.p. Drave: 209 m) .
Hudinja 30,5 km 1.240 m (d.p. Voglajne: 238 m ) Hudinja - Polče
Hudinja - Vojnik
Idrijca 60 km 902 m (l.p. Soče150 m, Most na Soči) Idrijca - Sp. Idrija
Jezernica 55 m . Jezernica - Divje jezero (najkrajša reka v Sloveniji)
Jezernica - Divje jezero (the shortest river in Slovenia)
Kamniška Bistrica 32,7 km 623 m (l.p. Save: 265 m)

Kamniška Bistrica - izvirthe source of Kamniska Bistrica

Kamniška Bistrica - Predoselj

Kamniška Bistrica - Kopišča

Kokra 33 km 1.125 m (l.p. Save: 350 m, Kranj) Kokra - Kranj
Kolpa 117,4 km (od sotočja s Čabranko do Kamenice)
4.964 m od izvira do Čabranke
izvir: Hrvaška, (Hrvaška: 150 m ) .
Krka 93 km (*uradno 94 km) 312 m (d.p. Save: 141 m)

Krka od izvira do sotočja s Savo

Krka river from the source to the confluence with the sava River.

Kroparica . . Kropa
Krupa 2,5 k m 153 m (l.p. Lahinje: 159 m) Izvir Krupe
Lahinja 34,4 km 149 m (l.p. Kolpe: 130 m) Črnomelj
Ledava 68 km 250 m (d.p. Krke (Kerke):149m) Ledava - Lendava
Ljubljanica 40,4 km 304 m ( l.p. Save: 264 m)
Lobnica 15,5 km 1.290 m (l.p. Drave 283 m) Lobnica
Meža 41,6 km (celotna dolžina 43 km) izvir: Avstrija
1278 m , (d.p. Drave: 333 m)
.
Mirna 42,3 km 484 m(d.p. Save: 176 m) .
Mislinja 35,8 km 1.470 m (d.p. Meže: 338 m) .
Mura 91,3 km
33,4 km (mejna reka z Avstrijo)
27,6 km (samo Slovenija)
30,3 km (mejna reka s Hrvaško)
247 m (Hrvaška: 149 m)

Mura - Veržej
Mura - Bistrica

Mura - tromeja Hrvaška, Madžarka, Slovenija

Nemiljščica 6,7 km 848 m (d.p. Save: 368 m) Nemiljščica
Paka (Šaleška dolina) . . Velenje (Šalek)
Pinjevec (Rokava) 13,2 km 375 m (d.p. Dragonje: 77m) Pinjevec
Pivka . . Pivka - Postojna (spodnji mlin)
Pivka - Postojnska jama
Radovna 18,8 km 744 m (d.p. Save: 471 m) Radovna - Vintgar
Rak . . Rak - Rakov Škocjan
Reka 50,5 km 545 m (ponikalnica, Škocjanske jame)
izvir: R. Hrvaška
Reka - Škocjanske jame
Rinža . . Rinža - Kočevje
Rižana 13,9 km 69 m (izliv v Koprski zaliv, tankerska luka : 0 m) .
Sava
Sava + Sava Dolinka
174 km
218 km
413 m (Hrvaška: 134 m) Sava - Brestanica
Sava - sotočje z reko Krko (confluence of Sava and Krka rivers)
Sava Bohinjka 32 km 532 m (413 m) .
Sava Dolinka 44 km 835 m (413 m) izviri v ZelencihSPRINGS IN ZELENCI
Savica . . Savica pred Bohinjskim jezeromSAVICA BEFORE THE BOHINJ LAKE
Savinja 94,5 km (*uradno 102 km) prvi izvir: 1.370 m, območje Okrešlja
drugi izvir: 767 m, izvir Črne
(l.p. Save: 195 m, Zidani Most)
Savinja - Celje
Savinja - Laško
Slap Rinka (pod prvim izvirom)
Soča 94,3 km (celoten tok: 136,5 km) 1.087 m (Italija: 55 m)

Soča - izvir (source)

Soča - Trenta

Soča - Mala korita Soče

Soča - Solkan

Sora
Selščica (Selška Sora)
Poljanščica (Poljanska Sora)
9,3 km
32,2 km
41,5 km
340 m (311 m)
959 m (340m)
670 m (340 m)
Selščica v Škofji Loki
Selščica - Železniki
Sotla 88 km izvir: R. Hrvaška .
Temenica 26,4 km 454 m Perovški studenec (ponikalnica: 261 m) .
Tolminka 11,4 km 683 m (l.p. Soče: 157 m, J.od Tolmina) Tolminka
Tržiška Bistrica 24,9 km 1.019 m (l.p. Save: 375 m) Tržiška Bistrica - Tržič
Unica . . Unica - Planinsko polje
Vipava 49 km 110 m (l.p. Soče: 35 m) Izviri Vipave
Voglajna 23,7 km 294 m - Slivniško jezero
(l.p. Savinje: 235 m)
.
Vuhreščica . . Vuhred - Vuhreščica
Opomba in metodologija: dolžine rek niso 'uradne' dolžine in so rezultat lastnega kartiranja (B.Burger) po digitalnem modelu 1:25.000 oz. terensko delo z GPS. Dolžina je merjena od sredinske črte: levi/desni breg. Upoštevani so najdaljši meandri.
remark: lenghts of the rivers are not 'official' but are result of the proper measurment with the digital model 1:25.000 or with the GPS.

 

Burger.si je Mojaslovenija.si

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024