Triglavski narodni park

Triglav national park

Vrata Latitude: 46 26' 38" North / Longitude: 13 54' 58" East (715)
Vrata - Triglavska Bistrica pozimi Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN 360 Surround Photography
Triglavska Bistrica brook in a wintertime

Zatrep doline (Bukovlje)
Gable of the valley (Bukovlje)

peine
cliffs

Bistrici pozimi
Bistrica brook in a winter

pri Aljaevem domu
At the Aljaz hut

slap Peri nik
waterfall
[Slovenija|Triglavski narodni park]