[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]

Kropa

pred muzejem - Iron forging museum slovenska peč panorama sv. Lenart cerkev Matere Božje Vigenjc Zgornji konec Srednji konec Kroparica

document.write(''); document.write('');

Nad Kroparico.
Above Kroparica River
[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]