(1997-2001)

[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]

Kropa
[ENGLISH]
Kropa se nahaja na dnu veličastnega amfiteatra, ki ga ustvarjajo pobočja Jelovice. Potisnjena v kot je dostopna po treh cestah: s severne (radovljiške smeri) čez Lancovo, z vzhodne (kranjske) skozi Podnart in z južne (dražgoške) skozi vas Jamnik. Na jugovzhodu ozko dolinoi zapira strma Zidana skala (Črni vrh, 1307 m). Pod njo izvira hudourniška Kroparica, ki teče do izlivo v Lipnico 3 km proti severozahodu. Na poti skozi naselje vre kot krop v loncu, zato tudi ime Kropa. Voda, nahajališče železove rude in gozd kot vir za lesno oglje so omogočili nastanek naselja in več kot petstoletno železarsko dejavnost. Naselje domačini delijo na Zgornji (Kotel), Srednji (Plac) in Spodnji konec.
avtorica tekstov: Verena Štekar-Vidic
[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]