MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Muzeji in galerije - Museums and galleries

POKRAJINSKI MUZEJI :: Regional Museums

gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geografija novosti :: news svetovna dediščina :: world heritage reportaže :: journalism special
NACIONALNI MUZEJI
POKRAJINSKI MUZEJI POSEBNI MUZEJI DRUGI MUZEJI VSI MUZEJI CERKVE SVET

ARHIV :: ARCHIVES (2006-2018)

Dolenjski muzej

DOLENJSKI MUZEJ, NOVO MESTO - stalna arheološka zbirka, 2008
THE DOLENJSKA MUSEUM, NOVO MESTO - The permanent archaeological exhibition, 2008

Čebelearski muzej Muzeji Radovljiške občine , Linhartova zbirka 2006
Ilirija vstan Mestni muzej Ljubljana, »NAPOLEON REZHE ILIRIJA VSTAN'« (maj-okotber 2009)
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
THE MARIBOR REGIONAL MUSEUM (2012)
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ (2017, 2018)

REGIONAL MUSEUM PTUJ ORMOŽ

Tolminski muzej TOLMINSKI MUZEJ (2017)
THE TOLMIN MUSEUM

ARHIV :: ARCHIVES (1999-2005)

Dolenjski muzej DOLENJSKI MUZEJ, NOVO MESTO
THE DOLENJSKA MUSEUM, NOVO MESTO
Gorenjski muzej GORENJSKI MUZEJ, KRANJ
THE GORENJSKA MUSEUM, KRANJ
Goriški muzej GORIŠKI MUZEJ
THE GORIŠKA MUSEUM
Mestni muzej Ljubljana MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
CITY MUSEUM OF LJUBLJANA
Pokrajinski muzej Celje POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
THE CELJE REGIONAL MUSEUM
Koper POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
KOPER REGIONAL MUSEUM
Pokrajinski muzej Maribor POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
THE MARIBOR REGIONAL MUSEUM
MS POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA
THE MURSKA SOBOTA REGIONAL MUSEUM
Pokrajinski muzej Ptuj

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ

REGIONAL MUSEUM PTUJ

Mestna galerija MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
THE LJUBLJANA CITY GALLERY
Umetnostna galerija Maribor UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
THE MARIBOR ART GALLERY
Belokranjski muzej BELOKRANJSKI MUZEJ
THE BELA KRAJINA MUSEUM
Ravne KOROŠKI MUZEJ, RAVNE NA KOROŠKEM
THE KOROŠKA MUSEUM, RAVNE NA KOROŠKEM
Kamniški muzej KAMNIŠKI MUZEJ
THE KAMNIK MUSEUM
Loški muzej LOŠKI MUZEJ
THE LOKA MUSEUM
Čebelearski muzej ČEBELARSKI MUZEJ
THE MUSEUM OF APICULTURE
Kočevski muzej POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE
THE KOČEVJE REGIONAL MUSEUM
Posavski POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
THE MUSEUM OF POSAVJE REGION, BREŽICE
Tolminski muzej TOLMINSKI MUZEJ
THE TOLMIN MUSEUM
Tržiški muzej TRŽIŠKI MUZEJ
THE TRŽIČ MUSEUM
Slovenija

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020

Slovenija