uvod - prologue


Virtualne razstave deluječe v standardu WebXR

Virtual exhibitions with the standard WebXR

 

Arheologija na Dolenjskem

The Archeology of the Dolenjska Region

2008

Arheologija na Dolenjskem

Partizanske bolnice v Kočevskem rogu

Partisan hospitals in Kočevski rog

2017

ROG

Spominska razstava o Leonu Štuklju

Memorial exhibition of Leon Štukelj

2019

Leon 120 let

dokumentirane razstave
documented exhibitions

Virtualne razstave, delujoče samo z operacijskimi sitemi in brskalniki do leta 2005

Virtual exhibitions , work only with old OS and browsers until year 2005

Kliknite za nadalojevanje... click here to enter!2000

Kliknite za nadaljevanje ... click here to enter!2000

Kliknite za nadaljevanje ... click here to enter!2000

A permanent exhibition presenting a variety of partisan activities in Kocevski Rog.2000

Medičarstvo2001

 

arheoloska zbirka archaeological collection