MojaSlovenija.si

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

  Boštjan Burger

Slapovi Slovenije (1993-1998) Waterfalls of Slovenia

TNP Posočje Gorenjska Štajerska Notranjska Zasavje Dolenjska Primorska Koroška Podzemni slapovi
I. Triglavski narodni park (TNP) - TRIGLAV NATIONAL PARK
MOJSTRANA Mojstrana
1. Peričnik Slap Peričnik sodi med najbolj znane slapove v Sloveniji. Govorimo lahko o dveh slapovih: 16 m visokem zgornjem Peričniku in 52 m visokem spodnjem Peričniku...
2. Slapova v Kotu Kot je poznan kot ena izmed točk za vpon na Triglav. Le malokdo pa ve, da je na koncu te ledeniške doline več slapov, katere lahko sicer slišimo, v kolikor bolje prisluhnemo pri vzponu po markirani poti...
K. GORA Kranjska Gora
1. Tamarski slap - Črna voda Slap Črne vode se nahaja v Tamarju, ki je del Triglavskega narodnega parka. Potok izvira pod Slemenovo špico (1909 m). Pada v številnih slapovih od katerih je najvišji ravno spodnji, približno 70 m visok slap Črne vode. Voda takoj pod slapom ponikne...
2. Nadiško šumelišče Nadiža je prvi izvir Save Dolinke. Izvira na nadmorski višini 1232 m ter takoj nato pade v 12 m visokem slapu. Pot nadaljuje v številnih šumih ter v dolini takoj ponikne - vidna je le hudourniška struga. Voda pride na plano pri Ratečah kot uradni izvir Save dolinke.
3. Slapovi Male Pišnice Čisto pod izvirom se korita potoka zopet odprejo in vstopimo v pravi gorski amfiteater, ki je ob obilnem deževju ovešen s številnimi slapovi. Kraljuje jim prav največji slap Male Pišnice, visok skoraj 30 m.
4. Slapovi Suhe Pišnice Ob deževnih dneh se po stenah Prisojnika poganja kar lepo število hudourniških slapov. Najmogočnejši in tudi s stalnim vodnim pretokom je prav slap v Hudičevem žlebu...
BLED Bled
1. Vintgarski Šum Slap Šum v blejskem Vintgarju se ne more pohvaliti z visokim padcem vode, je pa obudovanja vreden njegov močni pretok. Potoka Krmarica in Kotarica in nekaj stranskih izvirov napajajo reko Radovno, ki ima vedno dovolj vode.
MARTULJEK Gozd Martuljek
1. Martuljški slapovi Za Martuljkove slapove bi lahko rekli, da so pravi biseri slovenskega alpskega sveta. Zaradi lepega in lahkega dostopa skozi slikovito sotesko je spodnji Martuljkov slap priljubljena izletniška točka. Tisti z malo več kondicije pa se lahko podajo tudi do zgornjega Martuljkovega slapa.
2. Slapovi Belega potoka - "Skočniki'' Potok je pri svojem padcu ustvaril fantastične žlebove, ki bi na prvi pogled bolj sodili v skrivnosti podzemlja. Večina slapov je žal skritih v prepadnih globelih, tako da so brez plezalne opreme praktično nedosegljivi. Dostop do tistih "vidnih'' je tudi izredno nevaren in zahteva obilo opreznosti.
BOHINJ Bohinj
1. Slap Savica Slap Savice prav gotovo sodi med tiste bolj znane slapove, ki imajo pridih romantike in nekako kar zgodovinski pomen. Je eden najbolj obiskanih slovenskih slapov in ima tudi velik turističen pomen v bohinjskem koncu. Že France Prešeren ga je opeval tudi v bolj šaljivih pesmih...
; 2. Komarško slapiščeWaterfalls of Komarča
3. Slapovi Mostnice Največji je malo manj kot 20 m visok srednji slap, ki pada v globok tolmun, polzi po kratkem žlebu ter kot spodnji slap - 5 m visok "konjski rep''- pada v velik zelen tolmun. Malo nad srednjim slapom pada v globok tolmun še en, 5 m visok slap.
4. Ribnica Potok Ribnica je znan po spodnjih dveh slapovih, manj po globokem vintgarju, katerega je izdolbel. Je izrazito hudourniški, vendar stalen potok. Kot večina hudournikov kaže dvoje obrazov. Ob suši teče Ribnica skozi vintgar kot pohleven potoček in se s težavo prebija skozi naneseno skalovje in prod.
5. Ptonc Levi pritok Ribnice, potok Ptonc, je skoraj neznan, čeprav je do njegove struge le nekaj deset metrov iz Srednje vasi. Soteska in struga sta precej razgibani ter predvsem zanimivi za zbiralce kamnin. Potok je tudi ob največji suši dokaj vodnat in pada v kar precejšnjem številu slapov.
6. Slapišče Suhe Od izvira voda kmalu teče v drseči 25 m visok del slapu, dokler ne pride do prepadne stene, ter se nato preko strme, 80 m visoke stene spusti do dna. Slap nima tolmuna in voda teče naprej kot strma brzica. Obiskovalci, ki poznajo slapove v alpskem svetu, bodo pri ogledu tega slapu presenečeni nad njegovo kar nekako eksotično podobo.
7.Snedčca Nenavadno ime "Snedčca" ima vedno vodnat potok, ki je desni pritok Mostnice. Vodnat je v zgornjem delu, kjer drsi v približno 70 m visokem slapišču, v sušnem obdobju pa rad takoj pod slapiščem ponikne pod prod.
8. Govic Po močnem deževju se običajno (v pozni pomladi ali jeseni) v južni steni Pršivca, nad Bohinjskim jezerom pojavi slap Govic. Slap Govic nastane tako, da se po močnem deževju voda iz dolgega podzemeljskega rova dvigne skozi brezno ter "bruhne" na dan kot slap.
LOG Log pod Mangrtom
1. Slapovi Predilnice Tako kot večina pritokov Koritnice, ima tudi Predilnica lepo število slapov, ki so navduševali s svojim pridihom romantičnosti. V zgornjem toku pada njen desni pritok preko visoke stene in pri tem ustvarja več kot 50 m visok, preko gole stene drseč Predelski slap.
2. Ilovec 'Divji slapovi v divji soteski' je ravno pravšnji izraz za slapove potoka Ilovec in njegov levi pritok Nakel...
3. Mangrtski potok Opis korit pred potresom leta 2000.
4. Reščev slap Nasproti Možnice teče potok Rešč. V svojem spodnjem toku ustvarja skoraj 40 m visok dvostopenjski slap.Višja (30 m) stopnja slapa pada v globok tolmun ter takoj iz njega v 8 m visoko stopnjo. Slap je vodnat spomladi, poleti pa po stenah polzi le slaboten potoček.
5. Kotlina pod Jerebico
6. Slapovi Možnice Narava je tu pokazala svoje znanje oblikovanja, saj voda teče skoraj skozi nezemeljske kanale in doseže svoj vrhunec v spodnjem delu velikega slapu, ki grmi pod naravno izdolbenim mostom.
7. Slapovi Gorejce Najtoplejši potok je morda Gorejca. Pri svojem strmem toku, nekako med Predolino (1364) in Ruševo glavo (1512), ustvarja slapove, ki padajo v zanimive in za poletno osvežitev primerne tolmune. Pod spodnjim, 8 m visokim pahljačastim slapom je urejen kar precej obiskan bazenček.
8. Slapovi Fratarice Prav zanimivo bi bilo vedeti, od kod potoku Fratarica njegovo ime. Frata namreč pomeni poseka. Je morda kdaj potok narasel v tako močan hudournik, da je 'posekal' gozd pod seboj in so nastali travniki ? Fratati pomeni tudi ponesrečiti se, in resnično teče potok v zgornjem toku med precej krušljivim skalovjem.
9. Kaludrica Kaluder je eden izmed mnogih hudourniških potokov, ki se stekajo v Loško Koritnico. Poleti je njegova struga skoraj prazna, le slaboten potoček polzi preko skalnih prelomov. Najlepši čas za ogled njegovih slapov je zatorej pomladi, ko se topi sneg v visokih gorah.
TRENTA Trenta
1. Slapovi Suhega potoka V spodnjem delu svoje struge si Suhi potok zasluži svoje ime. Široka struga je suha ter daje videz pravega veletoka nanesenega proda. Dolino obdajajo mogočne planine, od koder ob močnem dežju po vseh pobočjih hitijo hudourniki in po svoji poti nanašajo kamenje v strugo Suhega potoka. Takrat se tudi le-ta spremeni v en sam velik hudournik...
2. Mlinarica Zaradi svoje posebnosti je Mlinarica zaščitena kot naravni spomenik.
3. Belopotoški potok - Zadnjica Pri vrnitvi s poletnega pohoda po gorah mimo Pogačnikovega doma v dolino Zadnjico je prav primerna osvežitev v plitvi vodni kotanji, v katero teče v slapu Beli potok.
4. Slap v botaničnem vrtu (Alpinum) Juliana Nad samim parkom se dvigajo strme pečine Rdečega grabna, preko katerih pada stalen, iz več stopenj sestavljen slap. Spodnja stopnja slapa je visoka približno 20 m, nad njo se dviga več kot 100 m visoko slapišče.
5.Izvir Soče in slapišče pod njim Eden najlepših in tudi lepo dostopnih kraških izvirov v alpskem svetu se skriva pod gorsko verigo, ki se razprostira od Jalovca (2645 m) do Travnika (2379 m) in naprej do Mojstrovke (2332 m). Vode, ki se tu zbirajo, privrejo na dan iz jame (1050m.nadmorske višine) na koncu ozke soteske.
6. Ležarca Ležarca je stalen potok s hudourniškim značajem. Čeprav ni vrisan skoraj na nobenem zemljevidu in je tako vsaj po imenu neznan, ga lahko vidi vsak kdor krene proti prelazu Vršič. S ceste so lepo vidni vsaj trije njegovi slapovi.
7.Podolski slap (Paverjev slap) Soteska, po kateri teče potok se imenuje Po dolu. V zgornjem delu potoka je kar nekaj manjših slapov. Najvišji je spodnji, približno 110 m visok Podolski slap - slapišče.
8. Kloma Kloma je zelo strma soteska, ki prav do vrha prepolavlja visoko prepadno steno na Veliki Vršovec (1856 m) in Mali Vršovec (1466). Je edinstvena in prava posebnost Trente. Najlepši razgled na Klomo je z Malega Vršiča. Tu si lahko od daleč celotno sotesko ogledajo tudi turisti, ki nimajo plezalnih ambicij.
LEPENA Lepena
1. Šumnik Potok Šumnik (Šunik), ki bi mu lahko rekli kar rečica, je eden najbolj skrivnostnih predelov Slovenije. Izvira izpod veličastnega amfiteatra planin od Debeljaka (1869 m) do Oblega brda (1957 m).
2. Slapovi Lepence Potok izvira kot tolmun, velik dober kvadratni meter, in takoj ponikne pod grušč. Ko se soteska spremeni v strm žleb, pride Lepenca zopet na dan in v slapovih nadaljuje svojo pot.
VRSNIK Vrsnik
1. Slapišče levega pritoka Vrsnika Potok Vrsnik ima zanimiv levi pritok. Teče preko vsaj 100 m visokega slapišča, ki se kmalu po "padcu" s stene izgubi pod površino.
2. Korita in slapovi Vrsnika Bolj kot slapovi so morda zanimiva korita. Niso tako globoka, kot od sosednjega Suhega potoka, so pa zato lepo pregledna. V dolžino segajo slabih 200 m ter v širino do 5 m. Večjih slapov pravzaprav ni v njih, le dva večja skoka od katerih bi lahko le enemu rekli slap...
3. Korita in slapovi Suhega potoka Za razliko od korit Vrsnika, so njegova korita v zgornjem toku globoko vrezana v apnenec. Varen pogled vanje je možen samo z mosta, ki vodi preko struge prav nad skrajnim spodnjim delom korit. Od tu se vidi spodnji, 10 m visok slap v koritih, ki pada tik pred mostom.
TOLMIN Tolmin|Javorca
1. Slapovi levega in desnega Pščaka Ime Pščak imata dva potoka, ki se malo pred iztekom v Tolminko združita v enoten tok. Levi Pščak izvira izpod planine Sleme, Desni Pščak izvira izpod planine Pretovč.
2. Ozmica (Azmica) Po Azmiški grapi teče kar lepo število slapov. Za ogled je zanimiv spodnji, približno 40 m visok slap...
3. Jelovšček Potok sprva polzi po steni naravnost proti navpičnemu kanalu, kjer se začne v padcu počasi obračati, dokler ne naredi 180 stopinj zasuka in konča v precej globokem tolmunu.
4. Korita Tolminke in Zadlaščice Največja naravna znamenitost v bližini Tolmina so korita Tolminke in korita levega pritoka Tolminke - Zadlaščice. V dolžino merijo približno 200 m, v širino do 10 m, nad strugo Tolminke pa se dvigajo več kot 50 m visoke stene.