MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kraški izvir / karst spring

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Kraški izvir je stik med kraškim in fluvialnim območjem, kjer podzemeljska voda prihaja na površino. Kraški izvir je lahko nastanek novega vodotoka ali pa gre za prehod površinskega vodotoka iz fluvialnega območja pod kraškim območjem na novo fluvialno območje.

glej: vokliški izvir

glej: talni izvir

slovensko Karst spring is a contact area between the fluvial and karst area where the subterranean water comes on the surface. The carst spring can be the creation of the new waterflow or it is just a transition of the waterflow from the fluvial area below the karst area to the new fluvial area.

see: vaucluse spring

see: resurgence spring

_ Bistra
_ Bistra izviri Ljubljanice, Slovenija
_ Bistra Ljubljanica River springs, Slovenia
Boka
Boka potok Boka, Posočje, Slovenija
Boka Boka stream, Slovenia
_ Divje jezero
_ Divje jezero Jezernica, Idrija, Slovenija
_ Divje jezero Jezernica River, Idrija, Slovenia
Hubelj
Hubelj Slovenija
Hubelj Slovenia
_ Kamniška Bistrica
_ Kamniška Bistrica Slovenija
_ Kamniška Bistrica Slovenia
_ Izvir Krupe
_ Izvir Krupe Slovenija
_ Krupa River Slovenia
_ Močilnik
_ Močilnik izviri Ljubljanice, Slovenija
_ Močilnik Ljubljanica River springs, Slovenia
_ Ponikve
_ Izvir Krke Slovenija
_ Krka River spring Slovenia
Poltarica
Izvir Poltarice Slovenija
Spring of Poltarica brook Slovenia
Retovje
_ Retovje izviri Ljubljanice, Slovenija
_ Retovje Ljubljanica River springs, Slovenia
_ Savice
_ Slap Savice izvir Savice, Slovenija
_ Savica Waterfall spring of Savica brook, Slovenia
_ Izvir Soče
_ Izvir Soče Slovenija
_ Soča River spirng Slovenia
Izviri Vipave
Izviri Vipave Vipavska dolina, Slovenija
Vipava River springs Vipava valley, Slovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023