MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

talni izvir / resurgance spring

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

_
Geo-x

slovenščina Talni izvir je območje kjer voda izvira vertikalno iz tal in teče naprej kot vodotok (potok ali reka).

Talni izviri so običajno kraški izviri, ki zaradi hidrostatičnega tlaka izvirajo vertikalno na kopnem, ali kot sladkovodni izviri vrulje pod morsko gladino. Talni izviri so lahko tudi posledica podtalnega toka primarnega vodotoka pod aluvijem in ponovnim površinskim tokom nizvodno. Zgled je potok Nadiža, ki izvira na nadmorski višini 1232 m v Nadiškem šumelišču v Tamarju v Julijskih Alpah, ponikne v aluviju hudourniške struge in šest kilometrov nizvodno na nadmorski višini 834 m kot talni izvir v manjše jezero Zelenci priteče kot izvir reke Save Dolinke.

glej: kraški izvir

vir: B. Burger, Hidrologija Triglavskega narodnega parka, Slapovi Slovenije. 1, Slapovi Triglavskega narodnega parka, COBISS.SI-ID - 97736192

slovensko A resurgance spring is an area where water springs vertically from the ground and flows forward as a watercourse (stream or river).

Resurgance springs are usually karst springs, which due to hydrostatic pressure originate vertically on land, or as freshwater springs spring "vrulja" below sea level. Resurgance springs may also be due to groundwater flow of the primary watercourse below the alluvium and re-surface flow downstream. An example is the Nadiža stream in Julian Alps in Slovenia, which originates at 1232 m above sea level in the Nadiški šumelišče in Tamar valley, disappears in the alluvium of the torrent bed and six kilometers downstream at 834 m above sea level appears as a resurgance source in the smaller lake Zelenci and flows forward as the Sava Dolinka River which joins nearby town Radovljica with Sava Bohinjka River into Sava River and flows as 947 long river into Black Sea.

source: B. Burger, Hidrologija Triglavskega narodnega parka, Slapovi Slovenije. 1, Slapovi Triglavskega narodnega parka, COBISS.SI-ID - 97736192

see: karst spring

Zelenci

Talni izvir reke Save Dolinke

Karavanke/Julijske Alpe / Slovenija
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024