Back to the falls
O projektu:
Projekt "Slapovi Slovenije je del obširnejšega projekta "Utrinki iz Slovenije".
Namen projekta je raziskati in prikazati vse "skrite" lepote Slovenije.

About the project:
Project "Slovenia Land Of Waterfalls" is a part of the larger project "Images from Slovenia".
The purpose of the project is to explore and show all "hidden" beauties of Slovenia.

Dostopnost slapov-Approachableness
,Doživljaj' slapov-Experience of the waterfalls
GPS

Dostopnost slapov
Approachableness
Turističen dostop (družine z otroki, brez posebne telesne pripravljenosti, brez posebne obutve)
Suitable for families with the children. No special shoes or physical condition is needed.
Običajno planinarjenje in dostop s planinsko obutvijo. Potrebne nekaj telesne pripravljenosti.
As usuall hiking. Hiking boots and some physical condition are required.
Zahteven dostop, prisotnost nevarnosti zaradi zdrsa, kamenja i.t.d. Težka orientacija.
Hard or dangerous access. Some climbing is needed. Possibility of loss of the orientaiton.
,Doživljaj' slapov
Občutki pri slapu so stvar posameznika. Težko je določiti kaj je lep, romantičen ali mogočen slap. Nekateri slapovi so lepi, vendar so preblizu ceste ali pa jih je možno opazovati le od daleč. Vsekakor so najpomembnejši naši občutki... ali se pri slapu sprostimo in umirimo, postanemo romanitčni, ali občutimo spoštovanje do moči in lepote narave ...?
Podane ocene so le predlog...

Experience of the watwerfalls

The most important are our feelings, when we are near waterfall...are they soothing, romantic, respectful ... ? So it is not easy to classify waterfalls in that way! All the following marks are only a suggestion...

Slap je atrakcija. Naravna znamenitost ali posebnost. Vredno ogleda.
Waterfall is the attraction. Natural atraction or feature. Worth seeing!
Slap je lep, vendar nič posebnega. Z ogledom ne boste razočarani.
Waterfall is beautiful but nothing especial. Visiting it won't be a disappointment.
Slap je blizu prometne ceste. Slap je neizrazit ali prekrit z nanosi vej ali plazovi. Slap je (slabo) viden le od daleč. Možno da boste razočarani z obiskom.
Waterfall is to close to the traffic road. Waterfall is covered with the deposits of rocks or branches. You might be disappointed with it.
GPS
Kot kažejo tehnološko razvojni trendi *letos (*besedilo je arhivsko iz leta 2000) konec leta 2000, gre razvoj tehnologije očitno v smer, da bo imel kmalu vsak mobilni telefon vgrajen sprejemnik za satelitsko navigacijo. Nekatere slapove je orientacijsko dokaj težko določiti, zato so lokacije slapov določene tudi s pomočjo satelitske navigacije. Večina lokacij je bila določenih s pomočjo GPS sprejemnika Magellan 315 v obdobju od maja do decembra 2000. V začetku leta 2000 je bilo odstranjeno umetno motenje dolčanja koordinat s pomočjo GPS, vendar je še zmeraj možno odstopanje pri določitvi lokacije do 150 m. Razlog je predvsem v slabem signalu v grapah ali pa v dolinah z visokimi okolišnjimi vrhovi.
Določanje nadmorske višine z GPS je le približno in zgolj informativno, vendar ne bi smelo odstopati od 50 m.

Technology has the trend that "every mobile phone" will have included GPS receiver. Some waterfalls are not easy to find so are located with the help of the GPS receiver. The device was Magellan 315. Time of the measurement was between the Maj to December 2000.
GPS does not work well inside the gorges or ravines so the error maid be still up to 150 m.
The elevation is just approximative.