MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

rečna erozija/ river erosion

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Rečna erozija.

glej: _ erozija _ korito _ epigenija _ epigenetska dolina

slovensko River erosion.

see: _ erosion _ evorsion channel _ epigenetic process _ epigenetic valley

Dragonja
Dragonja Istra, Sovenija, Vzhodna obala Jadranskega morja
Dragonja River Istria, Slovenia, North Adriatic east coast
Kamniška bistrica
_ Erozija Kamniške bistrice pri Homcu Osrednja Slovenija, Slovenija
Erosion of Kamniška bistrica at Homec Central Slovenia, Slovenia
_ Soča
_ Mala korita Soče Posočje, Slovenija
_ Evorsion channel of Soča river Soča River, Slovenia
_ Drizelpoh

_ Drizelpoh Baška grapa, Slovenija

_ Drizelpoh Baška grapa, Slovenia

_ Predoselj

_ Predoselj Kamniška bistrica, Slovenija

_ Predoselj Kamniška bistrica River, Slovenia

reka Sava

Reka Sava pri Šentjakobu Slovenija

Sava River at Šentjakob Slovenia

_ Tolminka
_ Tolminka Posočje, Slovenija
_ Tolminka River Posočje, Slovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024