MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Epigenetska dolina / Epigenetic Valley

epigenija

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Epigenetska dolina (epigenija)

Epigenetska dolina je struga, ki jo je izdolbel vodotok, ko se je skozi lastno naplavino zajedla v odpornejšo osnovo. V bližini tako “ujete” struge v odpornejšo osnovo je stara, s prodom zasuta struga.
Proces nastanka epigenetske doline je fluvialni proces epigenija. Epigenija je lahko robna – npr. struga Save pri Črnučah, kjer je Sava izdolbla stugo v robne kamnine ob aluvialni ravnini ali grebenasta, ko je struga ujeta v odporne kamnine na sami aluvialni ravnini.

(vir: Boštjan Burger)

glej: _ rečna erozija

slovensko Epigenetic Valley (epigenetic process)

Epigenetic valley is a riverbed, which was eroded by the water stream (e.g. river) through its own deposit to the more resistant base. Nearby such “captured” riverbed into the more resistant base is old, with the deposit filled (alluvium covered) riverbed.
The process of the creation of epigenetic valley is the Epigenetic process which can be the Edge Epigenetics process when the river carved new riverbed into the more resistant rock or base at the edge of the alluvial plain or the Ridge Epigenetics process when the river carved new riverbed into the more resistant rock on the area of the alluvial plain.

note: the term "epigenetic process" might be not the right english term for that fluvial process.

source: Boštjan Burger

see: _ river erosion

epigenija
Robna epigenija reke Save Črnuče Slovenija
The Edge Epigenetic process of Sava River ČrnučeSlovenia
Solkan
Reka Soča pri Solkanu Solkan, Slovenija
_ Soča River (Isonzo River) at Solkan SolkanSlovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024