[Slovenija|Šentjernej]
Kartuzija Pleterje - stara gotska cerkev sv. Trojice. Notranjost cerkve.
Monastery of Carthusian monks - old gothic church of the Holy Trinity. Interior of the church

[Slovenija|Šentjernej]