[Slovenija|Šentjernej]

Kartuzija Pleterje - stara gotska cerkev sv. Trojice.
Monastery of Carthusian monks - old gothic church of the Holy Trinity.

[Slovenija|Šentjernej]