(1997-2001)

[Slovenija|Šentjernej|Kostanjevica]
Pleterje monastery with the old gothic church
[ENGLISH] (15°21'15"E 45°49'02"N )
Šentjernej je večje naselje in občinsko središče na Šentjernejskem polju na jugozahodnem območju Krške kotline. V bližini Šentjerneja je znamenita kartuzija Pleterje. Kartuzijanski samostan je edini te vrste v Sloveniji. Ustanovil ga je celjski grof Herman II leta 1403. Samostan je zaprt za obiskovalce, vendar je urejeno informacijsko središče in za obiskovalce odprta stara gotska cerkev sv. Trojice. V samostanu je bil kot gozdar zaposlen izumitelj ladijskega vijaka Jožef Ressel (1793-1857). V neposredni bližini kartuzije je muzej na prostem kjer je predstavljena stara domačija šentjernejskega polja iz 19. stoletja.

[Slovenija|Šentjernej|Kostanjevica]