[Slovenija|Šentjernej|Kostanjevica]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE -360° Surround Photography
Kartuzija Pleterje - stara gotska cerkev sv. Trojice.
Monastery of Carthusian monks - old gothic church of the Holy Trinity.
Notranjost cerkve.
Interior of the church
Notranjost cerkve - cerkvena ladja.
Interior of the church - the nave.
Muzej na prostem
Open-Air museum

[Slovenija|Šentjernej|Kostanjevica]