MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Kraško polje (polje)

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

_
Geo-x

slovenščina

Kraško polje je območje fluvialnega reliefa znotraj kraškega geomorfnega okolja. Je največja depresijska kraška oblika, praviloma z dnom s fluvialnimi sedimenti, kjer je značilen sklenjen obod, uravnano dno ter kraška hidrologija s podzemnim pritokom in odtokom. Kraška polja so po tipologiji lahko različna in so razvrščena po njihovih geoloških, morfoloških in hidroloških značilnostih.
Morfometrični kriterij za kraško polje v slovenskem krasoslovju je, da je polje zaprta kraška kotanja s sklenjenim robnim pobočjem, ki je višja od dna polja. Dno mora biti relativno uravnano, širina pa mora dosegati minimalne dimenzijo okoli 400 metrov dolžine.

slovensko

Polje is an area of fluvial relief within the karst geomorphic environment. It is the largest depressional karst form, generally with a bottom with fluvial sediments, characterized by a closed perimeter, level bottom and karst hydrology with underground inflow and outflow. Poljes can vary in typology and are classified according to their geological, morphological and hydrological characteristics.
The morphometric criterion for a polje in Slovenian karstology is that the polje is a closed karst depression with a closed marginal slope that is higher than the bottom of the polje. The bottom must be relatively leveled, and the width must reach a minimum dimension of around 400 meters in length.

Cerkniško polje

Cerkniško polje leži v jugozahodni Sloveniji na območju Notranjske.

Cerkniško polje is located in southwestern Slovenia in the Notranjska region.
Dobrepolje

Občina Videmo-Dobrepolje

Dragaljsko polje

Črna gora / Montenegro

Grahovsko polje

Črna gora / Montenegro

Korošica

Piedmontsko gorsko polje, Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija

Piedmont mountain polje, Kamnik-Savinja Alps, Slovenia
Ponikve

Občina Videm-Dobrepolje

Planinsko polje

Slovenija, Reka Unica

Slovenia, Unica River
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024