MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kraška dolina / 'karst valley'

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina "Kraška dolina" je nestrokoven izraz za poseben tip, na kraškem območju nastale kotanje, ki je nastala tako, da sta se združili zatrepna in _ slepa dolina . To pomeni, da ima ta rečna dolina na eni strani izvire in na drugi odtočni strani ponore - dolina s kraškim dotokom in kraškim odtokom.

slovensko "Karst valley" is inexpert term for a specific doline which is the creation of this karst valley is the result of a junction of two types of valleys: 'the pocket valley' where the river has its source and the '_ blind valley ' where the river flows underground.

Rakov Škocjan _

_ Rakov Škocjan, Slovenija

Rakov Škocjan, Slovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023