MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

slepa dolina / blind valley

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Slepa dolina je oblika ponornega kontaktnega krasa, ki označuje prehod vodotoka, ki teče po nepropustni podlagi po dolini ali erozijskem jarku na fluvialnem reliefu in ponikne na prepustni, karbonatni podlagi pod strmim pobočjem in nadaljuje tok pod kraškim površjem.

slovensko Blind valley is a form of the sinking contact karsts. The blind valley is a valley or the erosion ditch where the surface water flow on the imperable surface, pass to the permeable surface of the limestone and sinks below the limestone rock wall or a steep slope.

_ reka Reka
_ Slepa dolina reke Reke Regijski park Škocjanske jame, Slovenija
_ Blind valley of Reka River Regional park Škocjanske jame, Slovenia
_ Dobeno
_ "Mikro" slepa dolina na Dobenem Slovenija
_ "Micro" blind valley at Dobeno Slovenia
Rakov Škocjan

_ Rakov Škocjan - ponor Raka v Tkalco jamo.

_ Rakov Škocjan - the sink of Rak River into cave Tkalca jama.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024