MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Slovenščina Slepa dolina na območju Dobena je zgled mikro slepe doline. Dolina je dolga 50 m, in široka 10 m. Po dnu doline teče potoček, ki dobi vodo iz dveh erozijskih jarkov, ki sta po kraškem dnu slepe doline naredila neporopustno podlago iz laporja. Voda ponikne v dveh ponikalnicah. Prva takoj na začetku slepe doline, kjer ponikne voda iz desnega erozijskega jarka pod izrazite škraplje. Večji del vode dobi potoček iz levega erozijskega jarka, ki teče v dolžini 50 m in ponikne pod strmim pobočjem Debelega vrha (594 m). Zahodno od slepe doline je v neposredni bližini druga slepa dolina s podobno morfologijo. Samo območje je skrajni severni del osamljenega krasa, ki že nekaj sto metrov severno preide v izrazit fluvialni relief z globokimi erozijskimi jarki. Vzhodno od opisane slepe doline je niz povezanih vrtač z ravnim dnom, ki v obliki podobni erozijskemu jarku pada proti severovzhodu, vendar ni erozijski jarek saj je se dno konča z zaprtim robom. Opazni so ostanki sige ob robovih kar nakazuje na možnost, da je na tem mestu brezstropa jama. Okolico porašča bukov gozd, dno vhodnega dela slepe doline pa gosto porašča navadni uhlič(Tussilago farfara) oz. lapuh.

English The blind valley on the area of Dobeno is an example of the micro blind valley. The blind valley is only 50 m long and 10 m wide. On the bottom of the valley flows a brook, which gets the water from the two erosion ditches which made on the limestone bottom of the blind valley a film of the imperable layer. The brook sinks on the end of the blind valley below the steep slope of Debeli vrh (594 m) hill. The area is the northern most isolated limestone area with the developed surface karsts morphology.

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021