Slovenija - slapovi (1995-1998)

Waterfalls

Slovenija|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls
Davški slapovi Lokacija spodnji. slap (GPS WGS 84 ) N:46°10'30", E:14°00'29" nm. višina/elevation (dno/bottom) ~ 987 m
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN Rečica Davča, s povirjem na zahodnem pobočju Porezna je 12 kilometrov dolg desni pritok Selščice. Izvirni del je na nadmorski višini 1560 m, nadmorska višina sotočja s Selščico je 506 m. Soteska Davče je na mestih zelo ozka in na prehaja v vintgar. V gornjem delu teče v slapovih in brzicah.
Šum Prvi slap Drugi slap
Slovenija|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls