Rečica Davča, s povirjem na zahodnem pobočju Porezna je 12 kilometrov dolg desni pritok Selščice. Izvirni del je na nadmorski višini 1560 m, nadmorska višina sotočja s Selščico je 506 m. Soteska Davče je na mestih zelo ozka in na prehaja v vintgar. V gornjem delu teče v slapovih in brzicah.
all rights of this site are reserved; avtor: Boštjan Burger, 24. Marec 2006