Slovenija - slapovi (1995-1998)

Waterfalls

Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls
Poličnica

Tretji slap - 25 m

Third waterfall ~ 81 feet

Lokacija GPS: N:46°06'34" E:13°56'14" nm. višina/altitude ~ 363 m
Več slik - more pictures: prvi šum - first "noiser"|prvi slap - first waterfall|drugi slap - second waterfall|četrti slap - fourth waterfall|peti slap - fifth waterfall|kanal - channel
Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls