Slovenija - slapovi (1995-1998)

Waterfalls

Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls
Poličnica
Drugi slap - 30 m Second waterfall ~ 97 feet

Več slik - more pictures: prvi šum - first "noiser"|prvi slap - first waterfall|tretji slap - third waterfall|četrti slap - fourth waterfall|peti slap - fifth waterfall|kanal - channel

Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls