ENGLISH SLOVENIJA ŠEMPETER ZEMLJEVID :: MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Šempeter v Savinjski dolini

Burger Landmarks

Šempeter v Savinjski dolini je naselje v Spodnji Savinjski dolini na nadmorski višini 273 m nad morjem. Naselje leži 1,2 km SV od levega brega reke Savinje, 5 m nad strugo reke. Šempeter leži 2,5 km zahodno od občinskega središča Žalec in 11 km zahodno od regionalnega središča Celja. Štiri kilometre severno je območje Ponikovskega krasa, kjer iz jame Pekel, urejene za turiste, teče potok Peklenščica. Struga Savinje je v preteklih stoletjih intenzivno spreminjala svojo strugo in je še v začetku 20. stoletja tekla v neposredni bližini kraja. V rimskih časih, v obdobju Celeje so veljaki na današnjem območju Šempetra, severno vzdolž ceste Emona-Atrans-Celeia, postavili svoje grobnice. Po ocenah naj bi Savinja v drugi polovici drugega stoletja poplavila rimsko nekropolo na tem območju in jo prekrila z naplavinami. Ostaline so bile najdene po naklučju šele leta 1952. V letih med 1952-1967 je bilo na tem mestu odkopanih preko 100 družinskih grobov. Grobovi so bogato okrašeni z reliefi in podobami iz mitologije. Danes je tu urejen arheološi park odprt za obiskovalce. Rimska nekropola spada med najpomembnejše arheološke spomenike v Sloveniji.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018