MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

presihajoče jezero / intermittent lake

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

_
Geo-x

slovenščinaPresihajoče jezero je kotanja ali ravnina brez površinskega odtoka, običajno na (kraškem) polju, ki se po deževju napolni z vodo iz površinskih ali podzemnih pritokov. Voda odteče vertikalno oziroma ponikne v podzemlje ter postopoma izprazni nastalo jezero.
Najbolj znano presihajoče jezero je jezero na Cerkniškem polju v Sloveniji.
Značaj presihajočega jezera, vendar z daljšo frekvenco polnjenja in praznjenja je poplavno jezero na Ljubljanskem barju (Slovenija), ki se napolni s kraškimi (Ljubljanica) in fluvialnimi pritoki (Iška), vendar je za razliko od presihajočega jezera odtok površinski z reko Ljubljanico.

vir: Cerkniško polje, Boštjan Burger, 2000

glej: jezero

slovenskoAn intermittent lake is a basin or plain without surface runoff, usually in a polje that fills with water from surface or underground tributaries after rain. The water drains vertically or sinks underground and gradually empties the resulting lake.
The most famous intermittent lake is the lake on Cerknica polje in Slovenia.
Characteristic of the intermittent lake, but with a longer frequency of filling and emptying is the flood lake in the Ljubljana Marshes (Slovenia), which is filled with karst (Ljubljanica) and fluvial tributaries (Iška), but unlike the intermittent lake runoff surface with the river Ljubljanica.

source: Cerknica polje, Boštjan Burger, 2000

see: lake

Cerkniško polje

Slovenija

Slovenia
Planinsko polje

Slovenija

Slovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024