MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

plimska erozija / tidal erosion

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Plimska erozija je vrsta obalne abrazije. Pojav je izrazit na obalnih območjih z veliko plimsko amplitudo (bibavico). Zgled: obala ob Fundijskem zalivu v Kanadi (New Brunswick) ima plimsko amplitudo do 19 m. Dvig in spust vodne gladine je hiter, vertikalno prenaša drobne sedimentne delce, ki se pospešeno drgnejo ob obalno kamnino.

glej: _ abrazijska terasa _ klif _ povratne brzice _ slap _ bibavica

slovensko Tidal erosion is a type of coastal abrasion. The phenomenon is pronounced in coastal areas with a large tidal amplitude (tidal).

Example: the coast near the Bay of Flanders in Canada (New Brunswick) has a tidal amplitude of up to 19 m. The rise and fall of the water surface is fast, vertically carries the fine sedimentary particles that accelerate rapidly along the coastal rock.

see: _ abrasion terrace _ cliff _ reversing rapids _ waterfall _ tide

_ Honeywell rocks
Plimska _ erozija Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada
Tidal _ erosion Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada

 

St. Martins _ St. Martins Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023