MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

bibavica / tide

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Bibavica (plimovanje, plima, oseka). Plimovanjeje naraščanje in zniževenje gladine morja, ki jih povzročajo učinki gravitacijskih sil Lune in Sonce ter vrtenje Zemlje.

Na čas in amplitudo plimovanja določeni lokaciji vplivata poravnava Sonca in Lune po vzorcu plimovanja v globokem morju, amfidromskih sistemih oceanov ter oblike obale in bližnje kopenske meje . Nekatere obalne črte imajo vsak dan poldnevno plimovanje - dve skoraj enaki visoki in nizki plimi. Druge lokacije imajo dnevno plimo z eno oseko (nizka gladina morja) in eno plimo (visoko gladino morja).

Plimski pojavi niso omejeni na oceane, ampak se lahko pojavijo v drugih sistemih, kadar je prisotno gravitacijsko polje, ki se spreminja v času in prostoru. Na primer na trdni del Zemlje vplivajo plimovanja, čeprav to ni tako enostavno videti kot gibanje plimovanja vode.

glej: _ povratne brzice _ plimska erozija

slovensko Tides are the rise and fall of sea levels caused by the combined effects of the gravitational forces exerted by the Moon and the Sun and the rotation of Earth.

The times and amplitude of tides at any given locale are influenced by the alignment of the Sun and Moon, by the pattern of tides in the deep ocean, by the amphidromic systems of the oceans, and the shape of the coastline and near-shore bathymetry. Some shorelines experience a semi-diurnal tide—two nearly equal high and low tides each day. Other locations experience a diurnal tide—only one high and low tide each day. A "mixed tide"—two uneven tides a day, or one high and one low—is also possible.

Tides vary on timescales ranging from hours to years due to a number of factors. To make accurate records, tide gauges at fixed stations measure water level over time. Gauges ignore variations caused by waves with periods shorter than minutes. These data are compared to the reference level usually called mean sea level.

While tides are usually the largest source of short-term sea-level fluctuations, sea levels are also subject to forces such as wind and barometric pressure changes, resulting in storm surges, especially in shallow seas and near coasts.

Tidal phenomena are not limited to the oceans, but can occur in other systems whenever a gravitational field that varies in time and space is present. For example, the solid part of the Earth is affected by tides, though this is not as easily seen as the water tidal movements.

Highest astronomical tide (HAT) – The highest tide which can be predicted to occur. Note that meteorological conditions may add extra height to the HAT.
Mean high water springs (MHWS) – The average of the two high tides on the days of spring tides.
Mean high water neaps (MHWN) – The average of the two high tides on the days of neap tides.
Mean sea level (MSL) – This is the average sea level. The MSL is constant for any location over a long period.
Mean low water neaps (MLWN) – The average of the two low tides on the days of neap tides.
Mean low water springs (MLWS) – The average of the two low tides on the days of spring tides.
Lowest astronomical tide (LAT) and Chart Datum (CD) – The lowest tide which can be predicted to occur. Modern charts use this as the chart datum. Note that under certain meteorological conditions the water may fall lower than this meaning that there is less water than shown on charts.

source: Definitions of tidal terms, URL: https://www.linz.govt.nz/sea/tides/introduction-tides/definitions-tidal-terms December 5th, 2017

see: _ reversing rapids _ tidal erosion

Honeywell rocks
Posledica visoke bibavice> povratne brzice reke St. John v Fundijskem zalivu, Kanada.
High tidal amplitude | Reversal rapids of St. John River at the St. John, Bay of Fundy.

 

_ St. Martins

_ Plima in oseka pri St. Martinsu New Brunswick, Kanada

_ Tide at St. Matins New Brunswick, Canada

_ Alma

_ Plima in oseka v Almi New Brunswick, Kanada

_ Tide at Alma New Brunswick, Canada

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024