MojaSlovenija.si

slovenščina slovensko SLOVENIJA  

 

Žiri

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualne ekskurzije

Burger.si je Mojaslovenija.si

Žiri so občinsko središče istoimenske občine. Žiri so največje centralno naselje(3.657 prebivalcev, 2020) na območju Poljanske doline in Rovtarskega hribovja. Občina leži na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Notranjske in Primorske. Žiri ležijo v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina. Kotlino na severovzhodni strani omejujejo pobočja Žirovskega vrha, na vzhodu Goropeški grič, ki se končuje z Vrhom Sv. Treh Kraljev, na jugu se zvrstijo Zavraška, Dolska, Vrsniška in Ledinska planota, na zahodu pa Mrzli vrh s Koprivnikom. Tu tudi poteka naravna hidrološka razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem.


Primerjava oddaljenost od večjih naselij: 30 km od Škofje Loke, 50 km od Ljubljane, 18 km od Vrhnike, 22 km od Logatca in 12 km od Idrije.

V občini Žiri s površino 49,2 km2 je 18 naselij v katerih skupno živi preko 5300 prebivalcev: Brekovice, Breznica pri Žireh, Goropeke, Izgorje, Jarčja Dolina, Koprivnik, Ledinica, Mrzli Vrh, Opale, Osojnica, Podklanec, Ravne pri Žireh, Račeva, Selo, Sovra, Zabrežnik, Žiri in Žirovski Vrh.

Najpomembnejši tradicionalni žirovski dejavnosti sta čevljarstvo in klekljarstvo. Iz tradicije čevljarstva je zrasla tovarna obutve Alpina, ki se je v svetu uveljavila predvsem s športno obutvijo. Znanje klekljanja že preko 110 let ohranja Čipkarska šola Žiri, v organizaciji Klekljarskega društva Cvetke se vsako leto odvija prireditev Klekljarski dnevi.

Geografska lega kraja je bila razlog, da so se skozi zgodovino prav tu stikale tudi različne upravne delitve. V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je po obrobju Žirovske kotline potekala tako imenovana rapalska meja med tedanjima kraljevinama Jugoslavijo in Italijo, takrat so bile Žiri obmejni kraj. Obe državi sta mejo utrjevali z utrdbani, ki so še danes posejane po okoliških hribih.

vir:
Občina Žiri, URL: https://ziri.si , povzeto 17.avgust 2022
Statistični urad RS, URL: https://www.stat.si, povzeto 17.avgust 2022

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024