TRG-HIŠA

TRG-HIŠA
SUHI ZID
MEŠČANSKA KUHINJA
KAŽETA
KOVAŠKO-KOLARSKA DELAVNICA
OBLIKOVANJE KAMNA
KAMNOLOMI-KAMNOSEŠTVO


document.write(''); document.write('');


TRG-HIŠA
Beneško-gotska hiša je bila zgrajena na obrobju mesta, ob obzidju v 14. stoletju. Nekdanji trg sv. Petra, na katerem stavba stoji, je imel v življenju koprskih ribičev in solinarjev pomembno prostorsko vlogo. Trg je bil zaključen z velikim skladiščem soli, dostopnim nesposredno z morja, iz mandrača, kjer je bilo tudi sidrišče ribiških bark.
Casa veneta a gheffo je stavba z nadstropnim pomolom, ki sloni na rezljanih lesenih nosilcih. Pritličje je zidano iz nepravilnih kamitih blokov, nadstropje iz opeke. Sredi opečne fasade je bogata gotska okenska bifora s trilistnima vrhoma, ločena s stebričkom. Centralno okno obdajata trilistni okenski monofori, leva tudi s kamnito polico na konzolah. Na pročelju stavbe, na desni strani, je ohranjen kamniti prstan. V stranski fasadi, v Levji ulici, sta v nadstropju okenski monofori s trolistnima lokoma. Monofori sta bili kasneje nekoliko predelani.