English SLOVENIJA ŽALEC

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva

Ekomuzej ponuja sprehod skozi

  • hmeljarsko identiteto Spodnje Savinjske doline,
  • hmeljarske šege,
  • socialni in družbeni položaj obiralk(-cev) hmelja,
  • socialni in družbeni položaj velikih in malih hmeljarjev,
  • hmeljarsko delo na družbenih posestvih,
  • prehrano, obleko, spanje,
  • zaslužke obiralcev, hmeljarjev, kmečkih delavcev zadružnih posestvih ipd. 

Prikaze hmeljarske tehnologije si je mogoče ogledati na različnih lokacijah hmeljarskih kmetij po celi regiji, novejšo tehnologijo pa na poskusnih hmeljskih nasadih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, v neposredni okolici stavbe Ekomuzeja in na hmeljarskih kmetijah.

Hmeljarske kmetije predstavljajo povsem vsakdanje kmetije današnjega časa, ki jim še vedno prav hmeljarstvo usmerja in določa delovni vsakdanjik tako v povsem sodobnih tehnoloških okvirih kot v navezavi na tradicionalne oblike hmeljarstva. Dediščina se »svobodno« prepleta s sodobnostjo in razkriva privlačnosti in posebnosti hmeljarstva, še posebej zanimive za sodobno turistično dejavnost Spodnje Savinjske doline. (vir.: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije).

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024